Вплив на інноваційну сприйнятливість персоналу корпоративних соціальних мереж, на прикладі програмного забезпечення Bitrix 24, в компанії ТОВ "ВО Овен"

ЗаголовокВплив на інноваційну сприйнятливість персоналу корпоративних соціальних мереж, на прикладі програмного забезпечення Bitrix 24, в компанії ТОВ "ВО Овен"
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2019
АвториДюжев, ВГ, Бойченко, ОІ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin15.02.059
Об'єм15
Проблема2
РубрикаCвіт інновацій
Pagination59-68
МоваРосійська
Анотація
Вступ. Актуальним питанням підвищення інноваційної сприйнятливості (ІС) персоналу є використання внутрішньофірмових корпоративних соціальних мереж (КСМ).
Проблематика. На сьогодні в Україні відбувається активне обговорення проблем цифрових трансформацій економіки, а також важливості цифрових ініціатив і наукових досліджень у цій галузі, про що свідчить прийнята у січні 2018 року Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 рр. та відповідний план заходів щодо реалізації цієї Концепції (затверджений Кабінетом Міністрів України). Теоретичні та практичні питання аналізу впливу внутрішньофірмових комунікацій у КСМ на розвиток компетенцій та ІС співробітників підприємств, на сьогодні, опрацьовані не повною мірою.
Мета. Визначення тенденцій і закономірностей впливу КСМ на ІС персоналу на прикладі ПЗ Bitrix 24 в компанії ТОВ «ВО Овен».
Матеріали й методи. Методи порівняльного аналізу роботи вітчизняних та закордонних КСМ в Україні та світі; аналіз використання ПЗ Bitrix 24 в українській компанії.
Результати. Показано можливості підвищення IC персоналу при використанні КСМ і класичного інтернет-порталу. Проаналізовано сервіси КСМ в системі бізнес-завдань організації та їх ідентифікація з традиційними системами управління персоналом (СУП). Приведено порівняння ефективних сфер застосування КСМ в американських компаніях і в ТОВ «ВO ОВЕН» (Україна). А також наведено підсумкові дані інформаційних повідомлень ПЗ Bitrix 24 (жива стрічка) в компанії ТОВ «ВO Овен» за 2017 р. і за І квартал 2018 р. За результатами дослідження введено нову функцію СУП, яка показуватиме інформаційне забезпечення персоналу, реалізацію техніко-економічних процесів для розвитку КСМ в нинішніх умовах.
Висновки. Для забезпечення адекватного сприйняття цифрових технологій на промислових підприємствах України потрібні кваліфіковані кадри, які володіють цифровими навичками та компетенціями. Одним з варіантів розвитку таких компетенцій є використання КСМ.
Ключові словаBitrix 24, інноваційна сприйнятливість, корпоративні соціальні мережі
Посилання
1. Акимов С.О. Моделирование влияния внутрифирменных коммуникаций в корпоративной социальной сети на развитие компетенций сотрудников предприятия.
URL: http://www.dissercat.com/content/modelirovanie-vliyaniya-vnutrifirmennyk...
(дата обращения: 12.06.2018).
2. Обзор корпоративных социальных сетей: сравниваем возможности и функционал.
URL: https://www.pravda.ru/navigator/obzor-korporativnykh-sotsial-nykh-setei....
(дата обращения: 12.06.2018).
3. Корпоративные социальные сети.
URL: http://www.spbnet.ru/solutions_and_services/intranet/networks.html
(дата обращения: 14.06.2018).
4. Гапонова О.С., Коршунов И.А., Закаблуковский Е.В. Корпоративные социальные сети в современном менеджменте организации. Менеджмент в России и за рубежом. 2015. № 1. С. 79–88. 
5. Дюжев В.Г., Сусліков С.В., Бойченко О.I. Вплив на інноваційну сприйнятливість характеристик системи управління персоналом. Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР». 2017. № 4–1 (43). С. 138–142.
6. Бойченко О.I. Iнновації на прикладі Української промислової компанії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2018. Вип. 7. С. 80–86.
7. Дюжев В.Г., Бойченко О.И. Инновационная восприимчивость рынка для отрасли электроэнергетика. Электронный профессиональный журнал «Восточная Европа: экономика, бизнес и управление». 2018. № 1 (12).
URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/12-2018 (дата обращения: 18.06.2018).
8. Дюжев В.Г., Бойченко О.И. Повышение инновационной восприимчивости персонала коммерческой службы предприятий промышленной автоматики. Вестник НТУ «Харьковский политехнический институт» (экономические науки). Сборник научных трудов. 2017. № 45 (1266). С. 42–46. 
9. The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies.
URL: https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-ec...
(дата обращения: 19.06.2018).