Визначення нових та структурування наявних організаційно-технологічних підходів з управління циклом інженерної підготовки будівельно-інвестиційного проекту

ЗаголовокВизначення нових та структурування наявних організаційно-технологічних підходів з управління циклом інженерної підготовки будівельно-інвестиційного проекту
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2019
АвториТугай, ОА, Шебек, МО, Дубинка, ОВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin15.02.105
Об'єм15
Проблема2
РубрикаCвіт інновацій
Pagination105-114
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Розвиток будівельної галузі в країні, її технологічні й виробничі складові вимагають досконалого підходу до організаційних і управлінських питань будівельно-інвестиційних проектів шляхом побудови новітніх моделей взаємодії учасників будівництва.
Проблематика. Інвестиційно-будівельні проекти займають практично весь обсяг девелопменту нерухомості, зазначені проекти безпосередньо пов’язані як з розвитком сегменту житлової нерухомості, так і з технологічним процесом будівельного виробництва, що потребує розподілу на організаційну та виробничу структури.
Мета. Аналіз організаційної та управлінської структури процесу будівельного виробництва на етапі інженерної підготовки будівельно-інвестиційного проекту житлової нерухомості з відображенням основних цілей і функцій учасників проекту.
Матеріали й методи. Системний метод дослідження проектних рішень реалізованих проектів житлової нерухомості з використанням інноваційних технологій проектування, інжинірингу, розвитку та реалізації циклу будівельного виробництва.
Результати. Аналіз впроваджених проектів житлової забудови та нових проектів з реалізації будівельних об’єктів свідчить про те, що ефективність введення в дію будівельних проектів досягається шляхом своєчасного та скоординованого прийняття принципових рішень на кожному організаційному та управлінському рівні ще на етапі інженерної підготовки об’єкту будівництва.
Висновки. Наукові дослідження та поточні спостереження за розвитком будівництва об’єктів нерухомості на засадах девелопменту свідчать про необхідність визначення оптимальної моделі ефективної реалізації інвестиційно-будівельних проектів за допомогою використання певного інструментарію з фінансування, управління, організації та контролю виконання робіт в будівельно-інвестиційних проектах. Структура обраної моделі потребує наукового обґрунтування.
Ключові словаінноваційні підходи організації циклу проекту, будівництво, нерухомість, управління
Посилання
1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н. Г. Девелопмент недвижимости: справочник профессионала. Москва: Омега-Л, 2009. 1035 с.
2. Лівінський О.М., Курок О.І., Дудар І.Н., Тонкачеєв Г.М., Бондаренко М.І., Хоменко О.Г., Савенко В.І., Ровенчак Т.Г., Потапова Т.Е., Шарапа С.П. Організація, планування та управління в будівництві: підручник. Київ: УАН: МП ЛЕСЯ, 2016. 566 с.
3. ДБН В.1.2-5:2007. Видання. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів. Чинний 2008-01-01. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2007.
4. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: навч. посіб. Київ: Політехніка, 2004. 200 c.
5. Немчин М.С., Хобта В.М. Використання міжнародних стандартів ризик-менеджменту на вітчизняних підприємствах. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Сучасний стан і проблеми інвестиційного розвитку – 2008» (м. Донецьк, 2009). Донецьк, 2009. 35–36 с.
6. Ушацький С.А., Шейко Ю.П., Тригер Г.М. Організація будівництва: підручник. Київ: Кондор, 2007. 521 с.
7. Едвард Фіск, Уейн Рейнольдс. Адміністрування проекту будівництва. Нью Джерсі: Pearson Education, Inc., Prentice Hall, 2010. 395 с.
8. Гладка О.М. Стратегічні віхові рішення в проектах девелопменту нерухомості: дис. канд. техн. наук. Київ, 2012. 196 с.