Вдосконалення інженерного захисту території заповідника "Києво-Печерська лавра"

ЗаголовокВдосконалення інженерного захисту території заповідника "Києво-Печерська лавра"
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2019
АвториДемчишин, МГ, Кріль, ТВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin15.03.037
Об'єм15
Проблема3
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination37-51
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Територія заповідника «Києво-Печерська лавра» розташована у складних інженерно-геологічних умовах на правобережних схилах долини Дніпра й прилеглих до неї ділянок лесового плато. Стабільність та збереження об’єктів Лаври забезпечується системою спеціальних утримуючих та водорегулюючих споруд інженерного захисту.
Проблематика. Більшість зазначених споруд було закладено в різні періоди і не завжди мало належне обґрунтування та виконання. Із розбудовою Заповідника змінювались умови їх експлуатації, тому виникає необхідність перегляду ефективності їх роботи як захисних споруд та подальше удосконалення.
Мета. Визначення обґрунтованості, адекватності, ефективності та стану систем інженерного захисту території Заповідника для їх вдосконалення та запобігання надзвичайним ситуаціям.
Матеріали й методи. Використано схему інженерного захисту території (М 1:1000); план наявного стану території Заповідника (М 1:1000); дані інженерно-геологічних розвідувань різних часів, історичні та археологічні матеріали. Для визначення стану об’єктів інженерного захисту здійснено натурні спостереження (встановлення марок, фотофіксація). При оцінці стійкості території Заповідника використано механіко-математичні основи інженерної геології в комплексі з підходами системного аналізу та теорії інженерно-геологічної подібності.
Результати. Встановлено, що схилові процеси на досліджуваній території обумовлені активним розмивом правого берега Дніпра на цій ділянці, значними обсягами земляних робіт при розбудові Печерської фортеці у XVII-XVIII ст., а також неадекватністю окремих інженерних споруд масштабам і характеру розвитку інженерно-геологічних процесів та їх низькою ефективністю.
Висновки. Вдосконалення систем інженерного захисту полягає у підвищенні рівня технічної експлуатації споруд, поєднанні їх роботи із заходами благоустрою й озеленення, налагодженні системи моніторингу, врахуванні сезонності та аномальності проявів гідрометеорологічних процесів. Впровадження отриманих науково-технічних результатів дозволить підвищити ефективність систем інженерного захисту для охорони й збереження об’єктів Заповідника.
Ключові словаінженерний захист, інженерно-геологічні умови, зсув, провали, суфозія, укріплення схилів
Посилання
1. Киричко И.М. Строительство дренажей мелкого заложения в оползневых районах (Обобщение и анализ опыта строительства дренажей на примерах Киевских оползней) : автореф. дис. … канд. техн. наук. Киев, 1957. 20 с.
2. Демчишин М.Г., Кріль Т.В., Черевко І.А. Вдосконалення систем інженерного захисту території Національного історико-культурного заповідника «Києво-Печерська Лавра». Звіт про НДР. Інститут геологічних наук НАН України. Київ, 2017. 128 с.
3. Демчишин М.Г., Кріль Т.В., Анацький О.М. Стан яружних систем правобережного схилу Дніпра в межах м. Київ, забудованих об’єктами історико-культурної спадщини. Геологічний журнал. 2014. № 2. С. 85–94.
4. Kril T. Causes of some hazardous engineering geological processes on urban territories. 3rd International Conference on Applied Geophysics E3S Web of Conferences. (21-23 June 2017, Gniew). V. 24. doi:10.1051/e3sconf/20172401009.
5. Оппоков Є. Київські берегові осуви та боротьба з ними. Геологічний журнал. 1921. Т. І, вип. 1. С. 40–60.
6. Лічков Л.С. До питання про режим зсувних явищ в районі розташування м. Києва і його околиць. Геологічний журнал. 1938. Т. V, вип. 4. С. 145–194.
7. Логвин Н. Как гибнет Киево-Печерская лавра. Киевские ведомости. 26 марта, 1998. С. 12–13.
8. Демчишин М.Г. Укріплення схилу над Парковою дорогою на ділянці від Паркового мосту до Музичної естради. Звіт про НДР. Інститут геологічних наук НАН України. Київ, 2005. 65 с.
9. Кріль Т.В. Техногенні динамічні впливи на геологічне середовище міста (на прикладі м. Києва). Київ: Наукова думка, 2015. 160 с.
10. Повість врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком). Переклад з давньоруської. Післяслово, коментарій В.В. Яременка. Київ: Радянський письменник, 1990. 558 с.
11. Черевко І.А. Інженерно-геологічні умови Дальньопечерного пагорбу в контексті збереження об’єктів культурної спадщини. Збірник наукових праць «Могилянські читання – 2015». Київ: НКПІКЗ, 2016. С. 306–313.
12. Черевко І.А. Ділянка № 3 Оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження. Матеріали конференції «Церква – наука – суспільство: питання взаємодії» (28-30 травня, 2014, Київ). Київ: НКПІКЗ, 2014. С. 59–64.