Суть та особливості реконструкції житлових будинків різних конструктивних систем

ЗаголовокСуть та особливості реконструкції житлових будинків різних конструктивних систем
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2019
АвториЗахаров, ЮІ, Саньков, ПМ, Тріфонов, ІВ, Ткач, НО, Тьошина, ЛО
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin15.03.081
Об'єм15
Проблема3
РубрикаCвіт інновацій
Pagination81-93
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Після Другої світової війни в країнах Західної та Східної Європи, внаслідок воєнних руйнувань та зростання населення, виникла житлова криза, для розв’язання якої в 50-ті роки XX століття було розпочато будівництво значної кількості низьковартісних малометражних квартир.
Проблематика. Зважаючи на масовість, питанням споживчої якості введених в експлуатацію квартир, їх комфортабельності, довговічності й енергоекономічності приділялася незначна увага. Вже до початку 80-х років XX ст. ці будинки не відповідали нормативно-технічним вимогам і потребували проведення робіт з їх реконструкції. У низці країн Європи цю проблему вдало вирішили, тоді як в Україні вона актуальна й сьогодні.
Мета. Введення єдиних конструктивних схем при реконструкції будинків перших масових серій (ПМС) на території України шляхом встановлення можливості перепланування розташованих в них квартир для підвищення якості проживання майбутніх мешканців.
Матеріали й методи. Аналіз заходів та публікацій щодо стану та можливостей реконструкції будинків ПМС.
Результати. Розглянуто сутність і особливості реконструкції житлових будинків перших масових серій згаданого періоду з огляду на стан їх конструкцій з урахуванням досвіду в країнах Західної та Східної Європи. Розроблено документ, який є етапом верифікації стратегії реконструкції, його розділено на два додаткові тести: 1) тест-додаток трьох тематичних досліджень у Бельгії, Франції та Швейцарії; 2) тест на перспективи взаємодії з зацікавленими сторонами — інвесторами, власниками житла й органами державного управління.
Висновки. Розглянуто конструктивні системи при реконструкції будинків ПМС на території України. Наведено 
єдину схему перепланування зазначених будинків з різними конструктивними системами. Проаналізовано можливості реконструкції таких будівель без відселення мешканців.
Ключові словабудинки перших масових серій, перепланування, прибудова, реконструкція, реновація
Посилання
1. Костецкий Н.Ф., Гурко А.И. Зарубежный опыт воспроизводства жилищного фонда, его сохранения и модернизации. Экономика строительства. 2003. № 5. С. 33–45.
2. Дмитриев А.П., Орлович Р.Б., Шафранко Э. Зарубежный опыт модернизации крупнопанельных зданий. Изв. Вузов. Строительство. 2002. № 1–2. С. 8–12.
3. Шрейбер А.К. Технико-экономическая оценка вариантов организационно-технологических решений при проектировании реконструкции жилых зданий. Экономика строительства. 1993. № 3. С. 25–27.
4. Лукманова И.Г., Слободенюк С.В. Опыт проведения реконструкции панельных зданий в Германии. Экономика строительства. 1997. № 3. С. 48–54.
5. Бузырев В.В., Селютина Л.Г., Березин А.О. Моделирование оптимальной структуры жилищного строительства в крупном городе. Экономика строительства. 2002. № 9. С. 29–38.
6. Лимаренко В.И. Моделирование системы управления ипотечным кредитованием в условиях переходной экономики России. Экономика строительства. 2000. № 6. С. 2–13.
7. Housing/Brezhnevk.
URL: https://www.globalsecurity.org/military/world/russia/housing-brezhnevki.htm
(дата звернення: 30.06.2018).
8. Карташова К.К. Реконструкция городского жилища с учетом современных социальных потребностей. Изв. Вузов. Строительство. 2003. № 7. С. 125–131.
9. Marta Maria Sesana. Energy and Buildings. A review on Building Renovation Passport: Potentialities and barriers on current initiatives.
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778818302937
(дата звернення: 30.06.2018).
10. Giovanni Tardioli. Identification of representative buildings and building groups in urban datasets using a novel pre-processing, classification, clustering and predictive modelling approach.
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132318303019
(дата звернення 03.07.2018).
11. Martine Laprise. An operational monitoring tool facilitating the transformation of urban brownfields into sustainable neighborhoods.
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132318303482
(дата звернення 04.07.2018).
12. Sankov P., Tkach N., Dikarev K., Blyzniuk A., Hvadzhaia B. Effect of motor transport on the working places in the service infrastructure (by noise factor and urban air pollution in the city center of Dnipro. Sci. innov. 2018. V. 14, no. 3. Р. 59–66. doi: 10.15407/scine14.03.059
13. Sankov P., Tkach N., Trifonov I., Iliev I., Blyzniuk A. Residential Environmental and Ecological Safety of Person. IJISET – International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology. 2017. V. 4, no. 4. P. 278–281.
14. Sankov P., Trifonov I., Tkach N., Hilov V., Bakharev V., Tretyakov O., Nesterenko S. Development of the method of evaluation the level of environmental safety of housing accommodation and its approbation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. No. 4/10 (88) P. 61–69, 79–80.