Перспективні методи й системи контролю якості інноваційної луб'яної сировини

ЗаголовокПерспективні методи й системи контролю якості інноваційної луб'яної сировини
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2019
АвториГоловенко, ТМ, Янюк, ТІ, Бойко, ГА, Дягілев, АС, Шовкомуд, ОВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin15.03.094
Об'єм15
Проблема3
РубрикаCвіт інновацій
Pagination94-109
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. У економічно розвинених країнах світу льон олійний розглядається не лише як культура для отримання насіння, а й як джерело додаткової високоякісної текстильної сировини. Для України льон олійний — це єдиний вітчизняний сировинний ресурс, який може стати альтернативою імпортованим бавовні та льону-довгунцю для використання в текстильній, целюлозно-паперовій промисловостях та для виробництва армованих композиційних матеріалів. Аналіз стану стандартизації на продукцію зі стебел льону олійного свідчить про відсутність нормативних документів для визначення їх якості, а, відповідно, розробка останніх є актуальним питанням сьогодення, оскільки організація переробки та реалізація зазначеної продукції в умовах сучасного ринку й вимог споживача неможливі без відповідної стандартизації та сертифікації.
Проблематика. Необхідність розробки стандартів на продукцію зі стебел льону олійного для визначення якості та надання їй товарознавчої характеристики є нагальною, оскільки затвердження такої технічної документації на державному рівні стимулює створення ринків реалізації соломи льону олійного як сировини для одержання волокон широкого промислового застосування з метою її первинної переробки.
Мета. Розробка вітчизняних нормативних документів для контролю якості луб’яної сировини «нового покоління» — соломи льону олійного, з урахуванням вимог сучасного споживача.
Матеріали й методи. Методами кваліметрії створено комплексну методологію визначення загального рівня якості соломи льону олійного, як промислової сировини.
Результати. Розроблено та затверджено в Державному підприємстві «Херсонстандартметрологія» технічні умови ТУ У 01.1-2303511525 — 001:2016 «Солома льону олійного. Технічні умови».
Висновки. Сертифікована вітчизняна сировина із стебел льону олійного, а саме солома, може бути використана текстильними, целюлозо-паперовими та іншими виробництвами України для виготовлення інноваційної конкурентоспроможної продукції різного функціонального призначення.
Ключові словальон олійний, солома, технічні умови, якість
Посилання
1. Державна служба статистики України. Київ, 2018.
URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.04.2018).
2. Головенко Т.Н., Бойко Г.А., Дягилев А.С., Шовкомуд А.В. Промышленное использование соломы льна масличного, как в мире, так и в Украине. Молодий вчений. 2017. Т. 1, № 41. С. 118–128.
3. Flax Council of Canada: Flax straw and fibre past and present uses. Canada, 2015.
URL: http://flaxcouncil.ca/growing-flax/chapters/flax-straw-and-fibre/
(дата звернення: 17.02.2018).
4. Saskatchewan Flax Development Commission. Canada, 2015.
URL: http://www.saskflax.com/ (дата звернення: 06.10.2017).
5. Hennink S., Van Soest L.J.M., Pithan K., Hof L. (Еds.). Alternative oilseed and fibrecrops for cool and wet regions of Europe. Proceedings of the COST 814 Workshop (7-8th April 1994, Wageningen). Wageningen, Netherlands, 1994. P.163-167 
6. Чурсіна Л.А., Тіхосова Г.А., Горач О.О., Янюк Т.І. Наукові основи комплексної переробки стебел та насіння льону олійного. Херсон, 2011. 356 с.
7. Головенко Т.М., Чурсіна Л.А., Тіхосова Г.А., Мєняйло-Басиста І.О. Інноваційні технології одержання нетканих та целюлозовмісних матеріалів з льону олійного. Херсон, 2014. 304 с. 
8. Путінцева С.В. Властивості фільтрувального паперу на основі целюлози з волокон льону олійного: автореф. дис. канд. техн. наук. Луцьк, 2015. 20 с.
9. Бойко Г.А. Товарознавча оцінка змішаної пряжі з волокнами льону олійного для трикотажних виробів: автореф. дис. канд. техн. наук. Луцьк, 2014. 20 с.
10. Федосова Н.М. Исследование свойств льна-межеумка и обоснование метода прогнозирования его технологической ценности: дис. канд. техн. наук. Кострома, 2012. 157 с.
11. Golovenko T., Tihosova G., Bartkiv L., Kniazev A., Yanyuk T. The necessary of development of the standardization system for the new products from oilseed flax straw. National Science Review. 2017. Issue 3 (1). Vol. 4. P. 335–342. 
12. Головенко Т.М., Тіхосова Г.А., Чурсіна Л.А., Бартків Л.Г., Шовкомуд О.В. Сучасні методи стандартизації соломи льону олійного в Україні з метою її промислового застосування. Engineering Computations. 2017. V. 34, no. 8 (2). P. 2534–2541. 
13. Солома льняная. Технические условия: ГОСТ-14897-69. [Введен 1969-08-15]. Москва: Изд-во стандартов, 1989. 18 с. 
14. Солома льняная. Требования при заготовках: ГОСТ-28285-89. [Введен 1990-07-01] Москва: Изд-во стандартов, 1990. 16 с.
15. Головенко Т.М., Бойко Г.А., Іваненко О.О., Шовкомуд О.В. Загальна характеристика показників льону олійного з метою виготовлення інноваційних товарів. Молодий вчений. Т. 5, № 32. С. 218–222.
16. Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції.  Львів, 2001. 176 с.
17. Товарна інноваційна політика. Економічний зміст визначення рівня якості продукції. Київ, 2002.
URL: https://uchebnik-online.net/book/619-tovarna-innovacijna-politika-navcha...
(дата звернення: 27.03.2018).