Комплекс кріогенної апаратури для інфрачервоного Фур'є-спектрометра Bruker Vertex 70v

ЗаголовокКомплекс кріогенної апаратури для інфрачервоного Фур'є-спектрометра Bruker Vertex 70v
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2019
АвториЖарков, ІП, Сафронов, ВВ, Ходунов, ВО, Коновал, ВМ, Маслов, ВО, Селіванов, ОВ, Солонецький, АГ, Стрельчук, ВВ, Ніколенко, АС, Циканюк, БІ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin15.04.078
Об'єм15
Проблема4
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination78-87
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Відомо, що інфрачервоний Фур’є-спектрометр Bruker Vertex 70v є приладом дослідницького класу з високою роздільною здатністю, проте є високовартісним. Виробниками приладу, завдяки кооперації із західними партнерами, передбачено збільшення його функціональних можливостей за допомогою додаткових приставок до спектрометра та оснащення кріостатами продувного типу для температурнозалежних вимірювань.
Проблематика. Додаткова імпортна апаратура виготовляється стандартною, не враховуючи особливості кожного експерименту і, в свою чергу, має високу ціну. Тому завдання розширення функціональних можливостей спектрометра вітчизняними засобами замість імпортованих є актуальним.
Мета. Розробка конструкції та виготовлення комплексу кріогенної апаратури для розширення функціональних можливостей інфрачервоного Фур’є-спектрометра Vertex 70v виробництва Bruker (Німеччина).
Результати. Створено комплекс кріогенної апаратури у складі терморегульованої у діапазоні 2,2-330К кріосистеми на базі гелієвого кріостата рідинно-проточного типу з набором спеціалізованих маніпуляторів, а також терморегульованої у діапазоні 80-500К кріосистеми на базі комбінованого азотного кріостата з вакуумним холопроводом проточного типу та інтегрованим резервуаром рідкого кріоагента. Розроблений комплекс кріогенної апаратуру є повністю адаптованим для роботи з інфрачервоним Фур’є-спектрометром Bruker Vertex 70v та забезпечує можливість проведення температурнозалежних вимірювань спектрів інфрачервоного пропускання, відбивання та фотолюмінесценції.
Висновки. Характеристики розроблених кріосистем за фунціональними показникам не поступаються кращим західним аналогам, а за витратами кріоагента мають суттєві преваги.
Ключові словатерморегульовані гелієва та азотна кріосистеми, Фур’є-спектрометр
Посилання
1. .OptistatCF. 
URL: https://nanoscience.oxinst.com/products/cryostats-for-spectroscopy/optis...
(дата звернення: 25.04.2019).
2. ST-100-FTIR Cryostat for Fourier Transform Infra-Red Spectroscopy Applications. 
URL: https://www.janis.com/Products/productsoverview/SuperTranContinuousFlowC...
(дата звернення: 25.04.2019).
3. OptistatDN.
URL: https://nanoscience.oxinst.com/products/cryostats-for-spectroscopy/optis...
(дата звернення: 25.04.2019).
4. LiquidNitrogen VPF Series CryostatSystems - Sample in Vacuum. 
URL: https://www.janis.com/LN2_Home_KeySupplier.aspx# (дата звернення: 25.04.2019).
5. LiquidNitrogen VNF-100 CryostatSystem - Sample in Flowing Vapor. 
URL: https://www.janis.com/LN2Cryostat-SampleInFlowingVapor_Products_KeySuppl...
(дата звернення: 25.04.2019).
6. VPF-100-FTIR Cryostat for Fourier Transform Infra-Red Spectroscopy Applications. 
URL: https://www.janis.com/Products/productsoverview/VPFLiquidNitrogenVariabl...
(дата звернення: 25.04.2019).
7. Жарков І.П.,  Сафронов В.В., Ходунов В.О., Коновал В.М., Маслов В.О., Селіванов О.В., Солонецький А.Г., Стрельчук В.В., Ніколенко А.С., Циганюк Б.І., Насєка В.М. Розширення функціональних можливостей  інфрачервоного Фур’є-спектрометра Bruker Vertex 70v. Наука та інновації. 2017. Т. 13, №5. С. 77–82.
8. Жарков І.П., Сафронов В.В., Ходунов В.О., Коновал В.М., Маслов В.О., Селіванов О.В., Солонецький А.Г., Стрельчук В.В., Ніколенко А.С., Циганюк Б.І., Насєка В.М. Сворення спеціалізованих маніпуляторів для низькотемпературних досліджень. Наука та інновації. 2018. Т.14, №1. С. 29–36.
9. Жарков И.П., Жирко Ю.И., Иващенко А.Н., Сафронов, Солонецкий А.И. Расширение функциональных возможностей терморегулируемых криостатов жидкостно-проточного типа. Прикладная физика. 2011. №3. С. 110–113.
10. Патент України на винахід № 87503. Жарков І.П., Іващенко О.М., Сафронов В.В., Погребняк С.В. Спосіб та  пристрій для регулювання температури.