Комерціалізація прав інтелектуальної власності як основа інновацій

ЗаголовокКомерціалізація прав інтелектуальної власності як основа інновацій
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2019
АвториКодинець, АО, Майданик, ЛР
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin15.04.091
Об'єм15
Проблема4
РубрикаПравова охорона інтелектуальної власності
Pagination91-102
МоваАнглійська
Анотація
Вступ. Інновації неможливі без інтелектуальної, творчої праці авторів, винахідників та інших суб’єктів інноваційного процесу. Україна прагне стати технологічно розвиненим і конкурентоспроможним учасником міжнародних відносин в умовах інформаційної ери.
Проблематика. Комерціалізація прав інтелектуальної власності розглядається як основа інноваційного процесу, якій притаманна поступовіть. Більшість виданих в Україні патентів не забезпечують прибутковості охоронюваних технічних рішень, тоді як ефективна комерціалізація прав інтелектуальної власності є важливою складовою розвитку інноваційної економіки України.
Мета. Розкрити поняття комерціалізації прав інтелектуальної власності.
Матеріали й методи. Методи аналізу понять та складових комерціалізації інтелектуальної власності.
Результати. Доведено, що комерціалізація прав на результати інтелектуальної діяльності як системне явище являє собою комплекс суспільних відносин (економічних, юридичних тощо), які забезпечують сприйняття цих прав як товару, оскільки потреба в ньому інших осіб дає можливість правоволодільцю отримувати прибуток завдяки введенню цих прав в оборот. Комерціалізація прав інтелектуальної власності характеризується поступовістю, що відображається в етапах, реалізація яких відбувається почергово.
Висновки. Виокремлено такі етапи комерціалізації інтелектуальної власності: ідентифікація об’єкту інтелектуальної власності і отримання охоронного документа; маркетинг (ідентифікація товару, аналіз ринку, канали збуту, ціноутворення, аудит), який включає, крім зазначеного вище, просування (рекламування) товару/послуги із використанням об’єкту інтелектуальної власності; оцінка об’єкту інтелектуальної власності (за витратним, ринковим (порівняльним), дохідним методами оцінки); страхування майнових прав інтелектуальної власності; пошук користувачів та укладання з ними договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Дослідження зосереджено на договорах, пов’язаних з інтелектуальною власністю: ліцензіях, ліцензійних договорах, договорах про відчуження майнових прав, договорах франчайзингу, договорах про нерозголошення, договорах про співпрацю.
Ключові словаінновації, комерціалізація прав інтелектуальної власності
Посилання
1. Ukraine in the Global. Innovation Dimension Report. 2007–2017.
URL: http://k750.media/wp-content/uploads/2018/05/UReport_final-version_1.pdf
(Last accessed: 31.05.2018).
2. Charges for the use of intellectual property, payments (BoP, current US$) 2018.
URL:  https://data.worldbank.org/indicator/BM.GSR.ROYL.CD (Last accessed: 05.06.2018).
3. Vasil'yeva, E. (2014). Sdelki, obespechivayushchiye kommertsializatsiyu prav na rezul'taty intellektual'noy deyatel'nosti v Rossiyskoy Federatsii i v Ukraine (sravnitel'no-pravovoy analiz). Kyiv: Yuridicheskaya praktika.
4. U.S. Patent Law, 35 U.S.C. §§ 1 et seq. (consolidated as of May 2015).
URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=15705 (Last accessed: 27.08.2018).
5. Copyright, Designs and Patents Act 1988.
URL:  http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=18023  (Last accessed: 27.08.2018).
6. Richnyy zvit za 2016 r. Cayt Ukrpatentu.
URL: http://www.uipv.org/i_upload/file/AnnualReport/zvit_ukr-2016.pdf 
(Last accessed: 27.08.2018).
7. Pokaznyky nadkhodzhennya ta roz·hlyadu zayavok ta reyestratsiyi okhoronnykh dokumentiv za I kvartal 2018 roku. Sayt Ukrpatentu.
URL: http://www.uipv.org/ua/1kv-2018 (Last accessed: 27.08.2018).
8. Koval, I. F. (2018). Komertsializatsiya prav intelektualʹnoyi vlasnosti. Kyiv: Yurinkom Inter.
9. WIPO 2018.
URL: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_16/cdip_16_inf_4.pdf
(Last accessed: 05.06.2018).
10. Maidanyk, L. R. (2014). Ponyattya ta mekhanizm komertsializatsiyi intelektualʹnoyi vlasnosti v pravi Ukrayiny. Yurydychna Ukrayina, 7, 39–40 [in Ukrainian].
11. Hudzovatyy, O., Voronovsʹka, R. (2013). Pidkhodi ta metody ots’ynky ob'yektiv intelektualʹnoyi vlasnosti. Ekonomichnyy analiz, 12, Ch. 3, 95–99 [in Ukrainian].
12. Natsionalʹnyy standart № 4 «Otsinka maynovoho prav intelektualʹnoyi vlasnosti»
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF (Last accessed: 05.06.2018).
13. Final Report from the expert group on IP valuation. EU Commission web-site.
URL: https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/Expert_Group_Report_o...
(Last accessed: 05.06.2018).
14. IP and Finance: Accounting and Valuation of IP Assets and IP Based Financing By Prof. A. Damodaran Indian Institute of Management, Bangalor
URL:  http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_smes_bwn_13/wipo_smes_bwn_13...
(Last accessed: 01.06.2018).
15. Hagelin, T. (2002). A new method to value intellectual property. American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal, 30, 353 [in English].
16. Elena Pérez Carrillo, Frank Cuypers. (2013). Viability of Patent Insurance in Spain. Madrid.
17. Michael Meurer. (2018). Allocating Patent Litigation Risk Across the Supply Chain. Texas Intellectual Property Law Journal, School of Law, Law and Economics Research Paper No. 18-02 [in English].
18. Kodynetsʹ, A. O. (2015). Dohovirni vidnosyny u sferi peredannya maynovykh prav intelektualʹnoyi vlasnosti. Teoriya i praktyka intelektualʹnoyi vlasnosti, 2, 5–13 [in Ukrainian].
19. Mossoff, Adam. (2018). The Telegraph. A History of Intellectual Property in 50 Objects. Cambridge University Press. George Mason Legal Studies Research Paper, No. 18-11. (Last accessed: 01.06.2018).