Координація протидії процесам дестабілізації в економічному просторі чорноморського регіону

ЗаголовокКоординація протидії процесам дестабілізації в економічному просторі чорноморського регіону
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2019
АвториЄфименко, ТІ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin15.05.005
Об'єм15
Проблема5
РубрикаЗагальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Pagination5-23
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Наукове обґрунтування оновлених інституціональних засад об’єднання держав Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) у контексті поступового її перетворення на багатосторонню інтеграційну структуру є актуальним питанням сьогодення, оскільки в умовах нової реальності спостерігаються загрозливі тенденції порушення ринкової рівноваги внаслідок геополітичних чинників, посилення ризиків дестабілізації в просторі господарської діяльності.
Проблематика. Сучасний стан гібридного світоустрою супроводжується перебудовою міжнародних, державних і суспільних інститутів. Прояви невизначеності, конфліктні взаємовідносини у країнах Причорномор’я ускладнюють проведення євроінтеграційних реформ, спрямованих на підтримку сталого розвитку.
Мета. Ідентифікувати найсуттєвіші напрями необхідних суспільних перетворень в країнах ОЧЕС з урахуванням незалежності інтересів націй щодо можливих зовнішніх і внутрішніх загроз та впливів. В економічному аспекті насамперед ідеться про забезпечення зайнятості, платоспроможності учасників контрактних відносин тощо.
Матеріали й методи. Для аналізу використано системний підхід, послідовна обробка взаємопов’язаних трендів статистичних індексів, методи ситуаційного аналізу та синтезу.
Результати. Розкрито шляхи зміцнення протидії дестабілізації економіки регіону. З урахуванням його стратегічної ролі запропоновано зосередитися на проблемах формування майбутнього, з огляду на принцип скоординованості сценаріїв та дій країн ОЧЕС.
Висновки. Співпраця глобальних і регіональних гравців, спрямована на формування спільного стратегічного мислення, повинна фокусуватися на пошуку коштів та інструментів для перетворення Чорного моря із зони конфронтації на простір для мирної конвергенції цінностей цивілізації. Послідовні заходи щодо зниження територіальної напруженості варто гармонізувати з порівняно невисокими темпами сприйняття суспільствами потреби в сумісних реформах для реалізації цілей сталого розвитку.
Ключові словаекономічна безпека, мирні відносини, національні пріоритети, сталий розвиток, Чорноморський регіон
Посилання
1. Горбулін В. Вулканічний синдром. Дзеркало тижня. 2018. 15 черв. 
URL: https://dt.ua/internal/vulkanichniy-sindrom-280772.html (дата звернення: 12.07.2019).
2. Finance & Development. 2017. September. 
URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/09/pdf/fd0917.pdf
(дата звернення: 12.07.2019).
3. The Stiglitz Report: Reforming the International Monetary and Financial Systems in the Wake of the Global Crisis. New York: New Press, 2010. 240 p. 
4. Reinhart C.M., Rogoff К. This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly. New York, 2011. 512 p. 
5. Krugman P. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. New York, 2009. 207 p.
6. Геєць В.М. Загрози розвитку національної економіки та їх відвернення. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку. Київ, 2003. С. 136–154.
7. Концепція економічної безпеки України. Київ, 1999. 56 с.
8. Геєць В.М., Кизим М.О., Клебанова Т.С., Черняк О.І. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство. Xарків, 2006. 240 с.
9. Кизим М.О., Іванов Ю.Б., Губарєва І.О. Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн Європейського союзу. Фінанси України. 2018. № 4. С. 7–19.
10. Єфименко Т. І., Білорус О. Г., Балакін Р. Л., Башко В. Й., Богдан І. В., Богдан Т. П., Бортніков Г. П., Гаврилюк О. В. та ін. Фінансова глобалізація і євроінтеграція. Київ: ДННУ “Акад. фін. управління”, 2015. 496 с. 
11. Tanzi V. Social Protection in a Globalizing World. Invited Policy Paper. 2005. 
URL: http://www.rivistapoliticaeconomica.it/2005/mar-apr/Tanzi.pdf
(дата звернення: 12.07.2019).
12. U.S. trade policy – time to start over / report By Jeff Faux. 2016. November 30. 
URL: https://www.epi.org/publication/u-s-trade-policy-time-to-start-over/
(дата звернення: 12.07.2019) .
13. USITC Interactive Tariff and Trade DataWeb / U.S. International Trade Commission (USITC). 
URL: https://dataweb.usitc.gov/scripts/user_set.asp (дата звернення: 12.07.2019).
14. Statement by the IMF’s Managing Director on the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting in Argentina. IMF. 2018. July. 
URL: https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/07/22/pr18302-argentina-statem...
(дата звернення: 12.07.2019).
15. Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. Київ, 2011. 242 с.
16. Embling D. EU breathes sign of relief over transatlantic trade row. 2018. July 26. 
URL: http://www.euronews.com/2018/07/26/eu-breathes-sign-of-relief-over-trans...
(дата звернення: 12.07.2019).
17. Samuelson P., Nordhaus W. Economics. 16th ed. Boston, MA: Irwin/McGraw-Hill, 1998. 824 p.
18. World Economic Situation and Prospects 2012 / United Nations. New York, 2012. 
URL: http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2012wespu...
(дата звернення: 12.07.2019).
19. The Global Risks Report 2016 / World Economic Forum. 11th Ed. 
URL: http://www3.weforum.org/docs/GRR/WEF_GRR16.pdf (дата звернення: 12.07.2019).
20. Stiglitz J.E. The Euro. How common currency threatens the future of Europe. New York, 2016. 416 p.
21. De Sousa L. Understanding European Cross-border Cooperation: A Framework for Analysis. Journal of European Integration. 2012. August. P. 1–19. 
URL: http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/6856/1/ICs_LSousa_Understanding...
(дата звернення: 12.07.2019).
22. Kushnir O. Ukrainian policies in the Black Sea littoral:history, current trends and perspectives. Journal of Contemporary European Studies. 2017. V. 25, іss. 2. P. 163–179. 
URL: https://doi.org/10.1080/14782804.2016.1219845 (дата звернення: 12.07.2019).
23. Kushnir O. From the BSU to the BSEC: Evaluating Interwar Geopolitical Fantasies. The Central European Journal of International and Security Studies. 2014. V. 8, no. 4. P. 90–111. 
24. Proedrou F. In quest of governance: the failures of regionalism, a pan-European security architecture and ‘bigemony’ in Black Sea Politics. Journal Southeast European and Black Sea Studies. 2018. V. 18, is. 3. P. 439–456.
25. Siskos E. Export-biased growth and problems of domestic market in post-socialist countries of the Black sea economic cooperation. Journal of European Economy. 2004. V. 3, іss. 4. P. 347–387. 
26. Triantaphyllou D. The ‘security paradoxes’ of the Black Sea region. Journal of Southeast European and Black Sea Studies. 2009. V. 9, is. 3. P. 225–241. 
URL: https://doi.org/10.1080/14683850902934143 (дата звернення: 12.07.2019).
27. Hajizada M., Marciacq F. New regionalism in Europe's Black Sea Region: The EU, BSEC and changing practices of regionalism. East European Politics. 2013. V. 29, is. 3. P. 305–327.
28. Hajizada M. Challenges and opportunities for establishing a security community in the wider Black Sea area. Journal of Southeast European and Black Sea Studies. 2018. V. 18, is. 4. P. 529–548 . 
29. Sustainable Blue Economy Finance Principles / European Commission. 2017. 
URL: https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/befp_en (дата звернення: 12.07.2019).
30. Vespremeanu E., Golumbeanu M. International Cooperation in the Black Sea Basin. The Black Sea. 2017. November. P. 125–133. 
URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-70855-3_10 (дата звернення: 12.07.2019).
31. Blue growth / European Commission.
URL: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth (дата звернення: 12.07.2019).
32. Stanciulescu G.C., Molnar E.I. European implication in tourism regarding Sustainable development around the Black sea. International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM. 2018. V. 5. P. 275–282. URL: https://www.sgemsocial.org/ (дата звернення: 12.07.2019).
33. Chiţiba C.A. Black Sea Economic Cooperation Organization Short and Medium Term Prospects. Knowledge Horizons – Economics. 2016. V. 8, no. 1. P. 14–17.
34. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development / United Nations. 
URL: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
(дата звернення: 12.07.2019).
35. World Economic Outlook. Challenges to Steady Growth / IMF. 2018. October. 
URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/09/24/world-economic...
(дата звернення: 12.07.2019).
36. World Economic Outlook. Growth Slowdown, Precarious Recovery / IMF. 2019. April. 
URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/03/28/world-economic...
(дата звернення: 12.07.2019).
37. SBSR. Security in the Black Sea Region. Shared Challenges, Sustainable Future Program / Harvard University, ”Mihai Viteazul” National Intelligence Academy, Administraţia Prezidenţială; Bucharest, May 28–31, 2018. 28 р.
URL: http://www.sbsr.ro/wp-content/uploads/2018/06/SBSR-2018-Outcome.pdf
(дата звернення: 12.07.2019).
38. World Economic Outlook Database / IMF. 2018. April. 
URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weoselgr.aspx
(дата звернення: 12.07.2019). 
39. World Economic Outlook Database / IMF. 2015. April. 
URL: http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2016/12/31/Uneven-Growth-S...
(дата звернення: 12.07.2019).
40. New Approaches to Economic Challenges: A sustainable and inclusive growth agenda: OECD Yearbook 2015. 
URL: www.oecd.org/naec (дата звернення: 12.07.2019).
41. The Framework for Policy Action on Inclusive Growth. Paris, 30–31 May 2018 / OECD. 
URL: https://www.oecd.org/mcm/documents/C-MIN-2018-5-EN.pdf
(дата звернення: 12.07.2019).
42. Data Center / UNCTAD. 
URL: http://unctadstat.unctad.org/EN/Index.html (дата звернення: 12.07.2019).
43. Єфименко Т.І. Фіскальна та монетарна безпека національної економіки. Київ: ДННУ “Акад. фін. управління”. 2016. 447 с.