Художньо-естетичне формування і розвиток архітектурно-містобудівного середовища

ЗаголовокХудожньо-естетичне формування і розвиток архітектурно-містобудівного середовища
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2019
АвториБулах, ІВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin15.05.052
Об'єм15
Проблема5
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination52-61
МоваАнглійська
Анотація
Вступ. Хаотичність і невпорядкованість нової забудови міського середовища спостерігається в усіх містах України та в більшості міських поселень світу. Цьому явищу сприяють прогресуючі урбанізація, глобалізація, інтернаціоналізація, комерціалізація, попкультурність середовища міських планувань.
Проблематика. Основою проблемного кола відсутності художньо-естетичного осмислення міського середовища є нехтування міського контексту, регіональних особливостей територій, історичних палімпсестних нашарувань ділянок забудови, пріоритет матеріальних цінностей над духовним збагаченням.
Мета. Систематизація наявних знань у галузі символізації художнього образотворення міського середовища, визначення принципів символізації.
Матеріали й методи. Порівняльний аналіз, структурно-логічне моделювання, систематизація результатів наукових досліджень, літературних та інформаційних джерел, методи експериментального проектування.
Результати. Міське середовище розглядається як ієрархічна багатошарова система, що поступово інтегрує чотири складові рівні: глобальний, макрорівень, локальний та мікрорівень. Процес формування архітектурно-містобудівного художнього образу складається з чотирьох стадій образотворення: пошук аналогій, схематичне вираження подібності, абстрагування за допомогою алегорії, створення символу шляхом надання нового змісту сумі абстрагованих ідей. Запропоновано принципи символізації: комунікативність, трансформативність, комутативність та метаморфічність.
Висновки. Серед розрізнених постмодерністських уявлень про образи сучасного міста, середовищних концепцій та наукових напрямів дослідження міських утворень об’єднуючим є сприйняття міста як складної, відкритої та динамічної системи. Художній образ міста, розвиваючись і розгортаючись в просторі й часі, охоплює всі рівні формування архітектурно-містобудівного середовища, які поєднані між собою багатоманітними образами міського розпланування, архітектурних композицій будівель і споруд в єдину цілісність, наповнену символічним змістом.
Ключові словаестетика, міське середовища, символ, теорія архітектури, художній образ
Посилання
1. Timokhin, V. (2008). Urban redevelopment architecture: 7 books on the theory of urban planning. Kyiv: KNUBA [in Ukrainian].
2. Eisenman, P., Koolhaas R. (2017). Supercriticism. Moscow [in Russian].
3. Ikonnikov, A., Kagan, M., Pilipenko, V. (1990). Aesthetic values of the subject-spatial environment. Moscow [in Russian].
4. Kagan, M. (1972). Morphology of art. Leningrad [in Russian].
5. Tatarkevich, V. (2001). The History of Six Concepts: Art. Beauty. Form. Creation. Regeneration. Aesthetic experience. Kyiv [in Ukrainian].
6. Wujek, J. (1990). Architecture`s Myths and Utopias of XX-th century. Moscow [in Russian].
7. Linch, K. (1982). The Image of the City. Moscow [in Russian].
8. Gropius, V. (1987). Total architecture Circle. Moscow [in Russian].
9. Jencks, C. (1984). The Language of Post-Modern Architecture. Moscow [in Russian].
10. Bulakh, I. (2009). Symbol and symbolism in philosophical and theoretical studies, in art and architecture. Bulletin of KhSADA, 7, 12–16 [in Ukrainian]. 
11. Bulakh, I. (2014). Symbolization of artistic appearance in urban planning. Present and development trends. Urban and Territorial planning, 51, 24–30 [in Ukrainian].
12. Bulakh, I. (2014). Symbolization of artistic appearance of modern architectural environment. Modern Problems of Architecture and Urban Development, 36, 11–16 [in Ukrainian]. 
13. Bulakh, I. V. (2016). Symbolization principles of the architectural and artistic appearance of the urban realm. PhD (Arch.) Kyiv [in Ukrainian]. 
14. Savarenskaya, T. (1987). West European city-planning XVII-XIX centuries: Aesthetic and theoretical background. Moscow [in Russian]. 
15. Gutnov, A. (1984). The city-planning evolution. Moscow [in Russian].
16. Frempton, K. (1990). Modern Architecture: A Critical Look at the History Development. Moscow [in Russian]. 
17. Linch, K. (1986). A Theory of Good City Form. Moscow [in Russian].
18. Alexander, K. (1987). A New Theory of Urban Design. New York.
19. Aureli, P. (2016). Absolute architecture capability. Moscow [in Russian].
20. Rand, P. (2017). Design: form and chaos. Moscow [in Russian].
21. Losev, A. (1994). Criticism of Platonism in Aristotle. Moscow [in Russian].
22. Schelling, F. (1966). Philosophy of Arts. Moscow [in Russian].