Україна ‒ CERN: шлях до співпраці

ЗаголовокУкраїна ‒ CERN: шлях до співпраці
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2019
АвториГриньов, БВ, Тітов, МП, Стадник, ПО
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin15.05.093
Об'єм15
Проблема5
РубрикаCвіт інновацій
Pagination93-105
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. CERN (ЦЕРН) — це Європейська організація з ядерних досліджень, найбільша в світі лабораторія фізики високих енергій, яка формує творчі відносини між вченими різних країн.
Проблематика. Розвиток міжнародного наукового співробітництва, зокрема створення умов для розширення участі українських учених у проведенні найкрупніших фізичних експериментів з ядерної фізики, отримання нових знань і впливу цих явищ на інноваційні процеси в Україні.
Мета. Аналіз факторів, що сприяють розвитку співпраці між українськими вченими і CERN та окреслення перспектив на майбутнє.
Матеріали й методи. Аналіз наукової діяльності CERN в міжнародному співробітництві та огляд міжнародних наукових проектів CERN в галузі фізики високих енергій.
Результати. Проаналізовано шлях співробітництва з Україною від самого початку створення CERN до підписання угоди про асоційоване членство України в CERN. Наведено приклади позитивного впливу співпраці з CERN на інноваційні процеси в Україні, зокрема в галузі розробки і виробництва нових високотехнологічних матеріалів, без яких важко уявити реалізацію сучасних експериментів з фізики високих енергій. Асоційоване членство дало змогу українським вченим набагато активніше брати участь у вивченні глобальних фізичних явищ всесвіту в найсучаснішій експериментальній лабораторії, а інженерам і технікам — освоювати найпередовіші інноваційні технології, зокрема інформаційні та медичні. Окреслено перспективи подальшої співпраці.
Висновки. Співробітництво з CERN дає змогу Україні скористатися у своєму розвитку можливостями проголошеної місії CERN, одним із основних завдань якої є об’єднання людей різних країн і культур через науку. Викладачам, студентам та учням України відкрилися нові можливості роботи з новітніми методами, сучасним обладнанням та інноваційними підходами у справі підготовки висококваліфікованих фахівців з фізики та супутніх галузей науки і техніки.
Ключові словадослідження, співробітництво, фізика високих енергій
Посилання
1. ЦЕРН – 60 лет.
URL: Hepd.pnpi.srb.ru/ioc/ioc/line11-12-2014/n5.html (дата звернення: 12.02.2019).
2. О будущем циклическом коллайдере длиной 100 км.
URL: https://nplus1.ru/news/2019/01/16/FCC (дата звернення: 12.02.2019).
3. Дмитрий Васильевич Волков. Статьи, очерки, воспоминания. Харьков, 2007. 682 с.
4. Соглашение между Государственным комитетом по использованию атомной энергии СССР и Европейской организацией ядерних исследований.
URL: Docs.cntd.ru/document/1901328 (дата звернення: 12.02.2019).
5. Угода між Урядом України та Європейською організацією ядерних досліджень про подальший розвиток наукового і технічного співробітництва.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956001 (дата звернення: 12.02.2019).
6. Артиков А., Будагов Ю., Гринев Б., Жмурин П. Детекторы ОИЯИ на основе украинских пластмассовых сцинтилляторов в экспериментах ТэВ диапазона. Харьков, 2013. 86 с.
7. Artikov A., Chokheli D., Huston J., Miller B., and Nessi M. Minimum bias scintillator counter geometry. Technical Report AT-GE-ES-0001, CERN, 2004. 
8. Участие российских ученых в проектах CERN, прошлое, настоящее, будущее.
URL: http://theory.sinp.msu.ru/~savrin/CERN/School/CNIR_Lecture_2014.pdf
(дата звернення: 28.03.2019).
9. В глубь материи. Физика ХХІ века глазами создателей експериментального комплекса на большом адронном коллайдере в Женеве. Москва, 2009. 573 с.
10. Вклад Украины в Большой адронный коллайдер.
URL: https://life.pravda.com.ua/society/2015/03/25/191515/ (дата звернення: 12.02.2019).
11. Українські вчителі та керівники наукових проектів стали учасниками міжнародної навчальної програми CERN.
URL: http://man.gov.ua/ua/news/academy_news/ukrayinski-vchiteli-ta-kerivniki-...
(дата звернення: 12.02. 2019).
12. iCERN Європейська Мала Академія Наук. Київ, 2017. 24 с.
13. Угода між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) стосовно надання статусу асоційованого члена в ЦЕРН.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/899_001/sp:max20 (дата звернення: 12.09.2019).
14. Ежегодный взнос Украины в ЦЕРН позволяет участвовать в исследованиях и тендерах.
URL: https:// Interfax.com.ua/news/economic/463191.html (дата звернення: 12.02.20190).
15. Два украинских производителя выиграли тендеры на поставки в ЦЕРН.
URL: https://www.ukrinform.ru/rubric-technology/2347668-dva-ukrainskih-proizv...
(дата звернення: 12.02.2019).
16. Створення Асоційованої міжнародної лабораторії в галузі фізики високих енергій.
URL: http://labprice.ua/novini/stvorennya-asotsiyovanoyi-mizhnarodnoyi-labora...
(дата звернення: 12.02.2019).
17. Франко-українська школа-семінар з медичної фізики та візуалізації.
URL: http:// Physics-technology.karazin.ua/news/84-franko-ukrainska-shkola-seminar-z-medichnoi-fiziki-ta-vizualizatsii
(дата звернення: 27.03.2019).
18. FRENCH-CERN-UKRAINIAN SCHOOL OF HIGH ENERGY AND MEDICAL PHYSICS.
URL: http://fcus.univer.kharkov.ua/index.html (дата звернення: 28.03.2019).
19. The 12th Trans-European School of High Energy Physics.
URL: http://Irfu.cea.fr/Phocea/Vie_des_Labos/News/index.php?id_news=3779
(дата звернення: 12.02.2019).
20. RESOLUTION of the International Conference “CERN–Ukraine Cooperation: Current State and Prospects”.
URL: https://indico.cern.ch/event/728683/contributions/3001287/attachments/16...
(дата звернення: 12.02.2019).
21. WHAT IS CERN`S MISSION?
URL: https://home.cern/about/who-we-are/our-mission (дата звернення: 28.03.2019).