15(6)

Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики

Шкіца, Л.Є., Корнута, В.A., Корнута, O.В., Бекіш, I.O.
Модель інформаційного простору для інноваційно-проектної діяльності в університеті
Мова: Англійська
Nauka innov. 2019, 15(6):14-22
|

Повний текст (PDF)

Карась, О.C.
Стратегічні напрями формування, розвитку та розширення транспортної інфраструктури України
Мова: Українська
Nauka innov. 2019, 15(6):23-33
|

Повний текст (PDF)

Круглов, В.В., Терещенко, Д.А.
Державно-приватне партнерство як інструмент розвитку трудового потенціалу
Мова: Англійська
Nauka innov. 2019, 15(6):5-13
|

Повний текст (PDF)

Наукові основи інноваційної діяльності

Медовар, Л.Б., Стовпченко, Г.П., Полішко, Г.О., Сибір, А.В., Коломієць, Д.В., Костецький, Ю.В.
Інноваційні рішення проблеми організації виробництва рейок найвищого гатунку в Україні
Мова: Українська
Nauka innov. 2019, 15(6):37-48
|

Повний текст (PDF)

Правова охорона інтелектуальної власності

Кірін, Р.С., Хоменко, В.Л.
Становлення правової охорони комп'ютерних програм нормами авторського і патентного права
Мова: Українська
Nauka innov. 2019, 15(6):51-61
|

Повний текст (PDF)

Юринець, Ю.Л., Бєлкін, М.Л., Бєлкін, Л.М.
Правова охорона авторського права і суміжних прав в Україні в контексті міжнародного права
Мова: Українська
Nauka innov. 2019, 15(6):62-75
|

Повний текст (PDF)

Світ інновацій

Карпаш, М.О., Олійник, А.П., Когут, Г.М., Клюнь, А.М.
Вивчення впливу нових стандартів з технічної діагностики й контролю на ефективність газотранспортної системи
Мова: Англійська
Nauka innov. 2019, 15(6):79-88
|

Повний текст (PDF)

Кулінченко, О.С., Вайнола, Р.Х.
Характеристика експериментальної роботи з виявлення рівня сформованості соціальної активності студентів в умовах закладу вищої освіти
Мова: Англійська
Nauka innov. 2019, 15(6):89-97
|

Повний текст (PDF)

Буяк, Б.Б., Корсун, І.В., Мацюк, В.М.
Внесок українських вчених у розвиток техніки
Мова: Англійська
Nauka innov. 2019, 15(6):98-106
|

Повний текст (PDF)