Модель інформаційного простору для інноваційно-проектної діяльності в університеті

ЗаголовокМодель інформаційного простору для інноваційно-проектної діяльності в університеті
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2019
АвториШкіца, ЛЄ, Корнута, ВA, Корнута, OВ, Бекіш, IO
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin15.06.014
Об'єм15
Проблема6
РубрикаЗагальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Pagination14-22
МоваАнглійська
Анотація
Вступ. В умовах широкого використання мережевих технологій для доступу до інформації університет втрачає роль єдиного джерела знань. Прості інтерфейси отримання знань, за потреби, дають можливість швидкої самоосвіти у процесі реалізації виробничих чи побутових завдань. Критично необхідним стає переосмислення ролі й місця університету у підготовці інженерів та науковців, а також осучаснення моделей використання університетами досягнень сучасних інформаційних технологій.
Проблематика. Студенти слабко залучені до науково-інноваційної діяльності, оскільки модель організації роботи закладу вищої освіти відокремлює навчальний процес від інших активностей.
Мета. Розробити модель науково-навчального інформаційного простору для інноваційно-проектної діяльнос ті спільноти науково-педагогічних працівників та студентів університету.
Матеріали й методи. Використано методи логічного та порівняльного аналізу.
Результати. На основі аналізу достовірних джерел розроблено модель інтегрованого науково-навчального інформаційного простору технічного закладу вищої освіти. З урахуванням можливості різних шляхів розвитку наукового пошуку та необхідності формування відповідних проектних команд, запропоновано базувати інформаційну систему для проектної діяльності на основі концепції «adaptive case management». Розроблено підсистему бази знань навчальної системи проектування бурового обладнання.
Висновки. Описані моделі наукової та навчальної роботи фактично передбачають проектний підхід до організації спільної роботи науково-педагогічних працівників та студентства. Запровадження такої моделі управління зумовлює необхідність використання методів проектно-орієнтованого навчання. Подальші дослідження буде спрямовано на розробку способів впровадження проектно-орієнтованого навчання у навчальний процес закладу вищої освіти у межах чинного законодавства та нормативно-правового поля.
Ключові словаінформаційна система, науково-інноваційна діяльність, науково-навчальний інформаційний простір, університет
Посилання
1. Dayan, A. (2004). Les études de marche. Que Sais-Je, 1219, Puf, 123. 
2. Wagner, T., Dintersmith, T. (2016). Most Likely to Succeed: Preparing Our Kids for the Innovation Era. Scribner, 304 p. 
3. Ford, M. (2015). Rise Of The Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future. Basic Books, New York. 
4. Strategy for Sustainable Development "Ukraine 2020". 
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015?lang=en (Last accessed: 24.10.2018).
5. Project of innovation development strategy in Ukraine. 
URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-pro...
(Last accessed: 24.10.2018).
6. "BLENDED LEARNING Defining Models and Examining Conditions to Support Implementation" Philadelphia Education Research Consortium (PERC). 
URL: http://www.researchforaction.org/wp-content/uploads/2015/11/Blended-Lear...
(Last accessed: 03.01.2019).
7. Blended Learning: The Convergence of Online and Face-to-Face Education. Promising Practies in Online Learning. 
URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED509636.pdf (Last accessed: 11.09.2019).
8. The CDIO™ Initiative is an innovative educational framework for producing the next generation of engineers. 
URL: http://www.cdio.org/about (Last accessed: 24.10.2018).
9. European Network for Accreditation of Engineering Education.
URL: http://www.enaee.eu (Last accessed: 24.10.2018).
10. UNESCO 2010 Report: Engineering: Issues Challenges and Opportunities for Development. Paris, UNESCO. 396 p. 
URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001897/189753e.pdf66
(Last accessed: 24.10.2018).
11. Shkitsa, L., Panchuk, V., Kornuta, V. (2017). Innovative methods of popularizing technical education. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 200, 012023 
URL: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/200/1/012023/pdf
(Last accessed: 24.10.2018).
https://doi.org/10.1088/1757-899X/200/1/012023
12. Ischeriakov, S. (2017). Dual education – we have started. 
URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2017/09/14/226445/ (Last accessed: 24.10.2018).
13. Dual education Ukr. 
URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/dualna-osvita
(Last accessed: 24.10.2018).
14. Kornuta, V. (2015). Free Laboratory In Technical University. Information Technologies and Learning Tools, 45, 106–122. 
URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1178/890
(Last accessed: 24.10.2018).
https://doi.org/10.33407/itlt.v45i1.1178