Становлення правової охорони комп'ютерних програм нормами авторського і патентного права

ЗаголовокСтановлення правової охорони комп'ютерних програм нормами авторського і патентного права
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2019
АвториКірін, РС, Хоменко, ВЛ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin15.06.051
Об'єм15
Проблема6
РубрикаПравова охорона інтелектуальної власності
Pagination51-61
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Комп’ютерні програми (КП) — один із найновіших об’єктів інтелектуальної власності. З часу появи їх правова охорона викликала багато складностей і суперечок. Ні норми авторського чи патентного права, — ні намагання розробити окреме законодавство не дозволили створити правовий механізм, який би не викликав суттєвих нарікань у зацікавлених сторін.
Проблематика. Аналіз історичних чинників, які зумовили причини вибору різних підходів до правової охорони комп’ютерних програм, дозволяє краще розуміти наявну в кожній країні систему, обирати найбільш доцільні способи набуття прав і охорони цих об’єктів інтелектуальної власності, відстоювати свої майнові та немайнові права, більш обґрунтовано шукати нові шляхи вирішення проблем в цій галузі.
Мета. Дослідити світову історію становлення та розвитку правової охорони комп’ютерних програм нормами авторського і патентного права.
Матеріали і методи. Критичний огляд літературних джерел з питань інтелектуальної власності та комп’ютерних наук, порівняльний аналіз міжнародного та національного законодавства різних країн, дослідження судової практики, яка мала найбільший вплив на практичне вирішення зазначеної проблеми.
Результати. Виділено та охарактеризовано основні етапи в історії розвитку та становлення правової охорони КП нормами авторського і патентного права. Проаналізовано матеріали з питань інтелектуальної власності та комп’ютерних наук, міжнародне та національне законодавство різних країн, судову практику, виділено найважливіші історичні події та видатні винаходи в цій галузі. Встановлено, що домінуюче положення авторсько-правової охорони КП не завжди корелює з правами та інтересами їх авторів-розробників, які все частіше виступають за впровадження альтернативної, патентно-правової охорони КП не судовими прецедентами, а спеціальним законодавством.
Висновки. Як компромісне рішення проблеми конкуренції правової охорони КП нормами авторського і патентного права запропоновано впровадити змішаний авторсько-патентний спосіб правової охорони КП, який би поєднавпереваги обох способів.
Ключові словаавторське право, патентне право, правова охорона комп’ютерних програм
Посилання
1. McCartney S. ENIAC, the triumphs and tragedies of the world's first computer. New York: Walker, 1999. 262 p.
2. The London journal of arts and sciences (and repertory of patent inventions). June 1, 1866: 334.
3. Parker M. Things To Make And Do In The Fourth Dimension. London: Penguin books, 2015. 464 p.
4. Fuegi J., Francis J. Lovelace & Babbage and the creation of the 1843 'notes'. IEEE Annals of the History of Computing, 2003. V. 25, no. 4. P. 16–26. 
5. Mrs. Augusta Ada King, Countess of Lovelace. IT History Society. 
URL http://www.ithistory.org/honor-roll/mrs-augusta-ada-king-countess-lovelace
(дата звернення 30.08.2019). 
6. Rosen K.H. Discrete Mathematics and Its Applications. McGraw-Hill, Inc. 1991. 654 p.
7. Hellige H.D. (Ed.). Geschichten der Informatik. Visionen, Paradigmen, Leitmotive. Berlin: Springer, 2004. 514 p.
8. Copeland J. Colossus: The Secrets of Bletchley Park's Codebreaking Computers. Oxford: Oxford University Press. 2006. P. 101–115.
9. U.S. Patent 3120606. Eckert J.P. Jr., Mauchly J.W. Electronic Numerical Integrator and Computer.
10. Enticknap N. Computing's Golden Jubilee. The Computer Conservation Society. 1998. V. 20. P. 6–8.
11. Tanenbaum A.S. Structured Computer Organization. Prentice Hall. 1990. 669 p. 
12. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика применения. Москва: Гардарика, 1997. 320 с.
13. Application of Bernhart, 417 F.2d 1395, 163 U.S.P.Q. (BNA) 611 (C.C.P.A. 1969).
14. Beresford K. Patenting Software under the European Patent Convention. London: Sweet & Maxwell, 2000. 249 p. 
15. Kretschmer M. Software as Text and Machine: The Legal Capture of Digital Innovation». Journal of Information Law & Technology (JILT). 2003. No. 1. 23 p.
16. Marty Goetz.
URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Goetz (дата звернення 31.08.2019).
17. Smith G. Unsung innovators: Marty Goetz, holder of first software patent. 
URL: https://www.computerworld.com/article/2540020/data-center/unsung-innovat...
(дата звернення 31.08.2019).
18. Зыбцев Е., Троян Е. К истокам патентования в области компьютерной техники. 
URL: http://www.inventa.ua/ru/k-istokam-patentovanija-v-oblasti-kompjuternoj-...
(дата звернення 31.08.2019).
19. Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 93 S. Ct. 253, 34 L. Ed. 2d 273 (1972).
20. Петренко С.А. Охорона комп’ютерної програми як об’єкта інтелектуальної власності: теорія і практика. НАПН України, Н.-д. ін-т інтелект. власності. Київ, 2011. 171 c.
21. Graham S.J.H., Mowery D.C. Intellectual property protection in the US. Software industry. Patents in the Knowledge-Based Economy. Washington, DC: The National Academies Press. 2003. P. 217–258. 
22. Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981).
23. Diamond v. Bradley, 450 U.S. 381 (1981).
24. State Street Bank v. Signature Financial Group, 149 F.3d 1368 (CAFC, 1998).
25. In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008).
26. Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010).
27. Mayo v. Prometheus, 566 U.S. 66 (2012).
28. Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. (2014).
29. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. 
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (дата звернення 31.08.2019).
30. Кірін Р.С., Хоменко В.Л., Коросташова І.М. Інтелектуальна власність. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2012. 320 с.