Правова охорона авторського права і суміжних прав в Україні в контексті міжнародного права

ЗаголовокПравова охорона авторського права і суміжних прав в Україні в контексті міжнародного права
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2019
АвториЮринець, ЮЛ, Бєлкін, МЛ, Бєлкін, ЛМ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin15.06.062
Об'єм15
Проблема6
РубрикаПравова охорона інтелектуальної власності
Pagination62-75
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Розвиток права інтелектуальної власності рухався переважно у напрямку посилення захисту цих прав. Однак це призводить до обмеження використання об’єктів інтелектуальної власності. Отже, необхідним є пошук належного балансу між інтересами володільців та суспільства.
Проблематика. Питання правової охорони авторського права і суміжних прав національний законодавець повинен вирішувати з урахуванням міжнародного регулювання. На сьогодні у світі створено розгалужену систему міжнародних актів у цій галузі, зокрема й в окремих суперечливих аспектах, які потребують комплексного підходу, створюючи при цьому можливості маневрування між різними нормами, втіленими у різних актах. Тому порівняння окремих аспектів правового регулювання авторського права і суміжних прав за 9 ключовими міжнародними актами у цій галузі (Бернська конвенція, Всесвітня конвенція про авторське право, Договір про міжнародну реєстрацію аудіовізуальних творів, Договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) — про авторське право та про виконання і фонограми, Римська конвенція, Женевська конвенція, Брюссельська конвенція про поширення сигналів, що несуть програми, які передаються через супутники, Угода TRIPS) між собою та з українським законодавством є актуальним з точки зору оптимізації правового регулювання.
Мета. Узагальнення міжнародного правового регулювання авторських і суміжних прав та порівняння його з українським правовим регулюванням.
Матеріали й методи. Застосовано методи документального аналізу й синтезу, порівняльного аналізу, об’єктивної істини та ін.
Результати. В законодавстві України абсолютизується охорона авторського права і суміжних прав. У контексті міжнародного дискурсу щодо лібералізації обмежень на використання об’єктів інтелектуальної власності українське правове регулювання не повною мірою відповідає сучасним міжнародним тенденціям.
Висновки. Абсолютизація захисту авторських і суміжних прав не означає автоматичного приведення такого захисту до міжнародних стандартів. Останнім часом у світі склалося розуміння необхідності гармонізації інтересів авторів (виконавців) з інтересами суспільства на доступ до об’єктів цих прав.
Ключові словаавторське право, баланс інтересів, виключне право, суміжні права
Посилання
1. Еннан Р.Є. Правове регулювання відносин інтелектуальної власності у Європейському Союзі: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2010. 20 с.
2. Валлє В. (Потєхіна В.О.). Спадок Джеймса І та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі. Київ: Дух і літера, 2010. 216 с. 
URL: https://tiptiktak.com/b3b1f6b65376ba6732aaa75ae84ad75a54348.html
(дата звернення: 10.09.2019).
3. Валлє В. Творчий конфлікт. Український юрист. 2012. № 5. С. 54–55.
URL: http://jurist.ua/?article/141 (дата звернення: 10.09.2019).
4. Авторитетный обзор перспектив права интеллектуальной собственности в цифровой сфере. Изложение отчета группы британских экспертов под руководством профессора И. Харгривса (Ian Hargreaves): Проект Lex Digital Blog. 
URL: http://lexdigital.ru/2012/030/#more-406 (дата звернення: 10.09.2019).
5. Комзюк Л.Т. Основні тенденції гармонізації авторського права ЄС. Інформація і право. 2012. № 1 (4). С. 33–39.
6. Юринець Ю.Л. Європеїзація українського права у сфері забезпечення культурних прав громадян: адміністративно-правовий вимір. Ужгород: Видавництво ФОП Сабов А.М. 2016. 460 с.
7. Юринець Ю.Л. Міжнародна система регулювання суміжних прав в контексті Європейської інтеграції України. Інформація і право. 2012. № 3 (6). С. 29–39.
8. Юринец Ю.Л. Международная система регулирования смежных прав в контексте европейской интеграции Украины. Materiály VIII mezinárodní vědecko-praktická konference «Vznik moderní vědecké – 2012». Díl 6. Právní vědy. Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. S. 34–38.
9. Абдуллин А.И. Право интеллектуальной собственности в Европейском Союзе: генезис, унификация, перспективы развития: дис. д-ра юрид. наук. Москва, 2006. 
URL: http://www.dslib.net/civil-pravo/pravo-intellektualnoj-sobstvennosti-v-e...
(дата звернення: 10.09.2019).
10. Германова О.Г. Міжнародне регулювання авторського права і суміжних прав у контексті українського законодавства. Електронна бібліотека Інституту журналістики. 
URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=264
(дата звернення: 10.09.2019).
11. Суд Евросоюза о полномочиях организаций вещания, о соотношении европейского и национального права и принципах толкования. Проект Lex Digital Blog. 
URL: http://lexdigital.ru/2012/046/#more-571 (дата звернення: 10.09.2019).
12. Судариков С.А. Основы авторского права. Минск: Амалфея, 2000. 512 с.
13. Unintended Consequences: Twelve Years under the DMCA. Electronic Frontier Foundation. March 3. 2010. 
URL: https://www.eff.org/wp/unintended-consequences-under-dmca
(дата звернення: 10.09.2019).
14. Американский Закон об авторском праве в цифровую эпоху оспаривают как неконституционный. REPLYUA. 24.07.2016 р. 
URL: http://replyua.net/news/politika-v-mire/34872-amerikanskiy-zakon-ob-avto...
(дата звернення: 10.09.2019).