Характеристика експериментальної роботи з виявлення рівня сформованості соціальної активності студентів в умовах закладу вищої освіти

ЗаголовокХарактеристика експериментальної роботи з виявлення рівня сформованості соціальної активності студентів в умовах закладу вищої освіти
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2019
АвториКулінченко, ОС, Вайнола, РХ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin15.06.089
Об'єм15
Проблема6
РубрикаCвіт інновацій
Pagination89-97
МоваАнглійська
Анотація
Вступ. Студентське самоврядування на сьогодні є однією з найбільш дієвих форм самоорганізації студентів, що виступає механізмом представництва та відстоювання прав студентів, чинником самореалізації та розвитку соціальної активності в умовах закладу вищої освіти.
Проблематика. Формування соціальної активності студентів є проблемою сучасної педагогіки, оскільки потребує розробки технологій участі в суспільно значущій діяльності в соціальному середовищі закладу вищої освіти.
Мета. Здійснити характеристику та аналіз етапів експериментальної роботи з оцінки стану сформованості соціальної активності студентів.
Матеріали й методи. Застосовано методи включеного спостереження, опитування, тестування, ранжування, метод модерації, метод незалежних експертних оцінок, методику діагностики соціальної активності студентів Е. Шакірової, методику В. Ядова.
Результати. Проаналізовано та охарактеризовано етапи педагогічної оцінки рівнів сформованості показників і критеріїв соціальної активності студентів. Визначено соціально-педагогічні умови формування соціальної активності студентів: створення структури й органів студентського самоврядування та забезпечення представництва кожної студентської групи, організація діяльності студентського самоврядування з різних напрямків діяльності; самоорганізація життєдіяльності студентів, залучення їх до різних форм роботи органів самоврядування, включення педагогів у роботу студентського самоврядування, їх сприяння поетапному формуванню соціальної активності студентів.
Висновки. Студенти на сьогодні виступають не лише інтелектуальним та демографічним, а й духовним ресурсом нашої країни. Тому соціально-педагогічна підтримка формування та розвитку показників соціальної активності студентства є пріоритетним завданням соціально-виховної роботи закладу вищої освіти.
Ключові словасоціальна активність, студентське самоврядування, формування соціальної активності студентів
Посилання
1. Savchenko, S. V. (2003). Scientific and theoretical principles of socialization of student youth in extracurricular activities under conditions of regional educational space. Luhansk: Alma Mater [in Ukrainian].
2. Savrasova-Viun, T. O., & Chernukha, N. M. (2014). Students’ civic activity: psychological characteristics of developmental manifestations. Educology: Ukrainian-Polish Yearbook, 3, 122‒125 [in Ukrainian]. 
3. Volkivska, D. A. (2016). Socio-pedagogical conditions for developing the leadership potential of the university students’ active. Collection of scientific papers Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University. Pedagogical Series, 26, 27‒36. 
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2016_26_5) [in Ukrainian]. 
4. Sheina, L. O. (2010). Students’ self-government as a way of youth’s socialization. PhD (Ped.) Luhansk [in Ukrainian].
5. Vainola, R. Kh. (2008). Personal development of the future social pedagogue in the process of professional training. S. O. Sysoieva (Ed.). Zaporizhzhia: KhNRBTs [in Ukrainian].
6. Sysoieva, S. O., & Krystopchuk, T. Ye. (2009). Pedagogical experiment in scientific studies of continuous professional education. Lutsk: VAT “Volyn Regional Printing House” [in Ukrainian].
7. Shakirova, E. F. (2010). The formation of the social activity of the students studying a at pedagogical college in extracurricular activities. PhD (Ped.) Moscow [in Russian]. 
8. Yadov, V. A. (1995). Social and socio-pedagogical mechanisms for the formation of person’s social identity. Russia’s World, 3‒4(5), 158‒182 [in Russian].
9. Sopivnyk, R. V. (2003). Educational function of students’ self-government bodies. Problems of Ukrainian history: facts, judgments, searches, 2, 168‒173 [in Ukrainian].
10. Potopa, K. L. (2006). Socio-pedagogical conditions for organizing students’ self-government in higher educational establishments. PhD (Ped.) Kyiv [in Ukrainian].