Комп'ютерний програмно-апаратний комплекс персонального відновлення усного мовлення після інсульту

ЗаголовокКомп'ютерний програмно-апаратний комплекс персонального відновлення усного мовлення після інсульту
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториВовк, МІ, Галян, ЄБ, Куцяк, ОА
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.01.057
Об'єм16
Проблема1
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination57-72
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Одним з наслідків інсульту є порушення мовленнєвих функцій, серед яких моторна афазія займає значне місце. 
Проблематика. Синтез ефективних методів і засобів відновлення усного мовлення — актуальне науково-прикладне завдання.
Мета. Розробка комп’ютерного комплексу відновлення усного мовлення для масового використання.
Матеріали й методи. Використано структурно-функційне моделювання, міостимуляція, математичний апарат логіки предикатів, мови програмування С#, ActionScript 2.0.
Результати. Розроблено комп’ютерний програмно-апаратний комплекс персонального відновлення усного мовлення «ПРОМОВА-2», який реалізує інноваційну технологію відновлення мовлення на базі тренувань рухів кисті й пальців ураженої руки після інсульту. До складу комплексу входять електронні апарати ТРЕНАР® для тренування моторики кисті за різними методами й програмами міостимуляції та спеціалізований програмний модуль ProMova 1.2 у структурі ПК. Модуль ProMova 1.2 містить: блок діагностики мовленнєвих порушень, який програмно реалізує методику кількісного оцінювання порушень моторного і сенсорного компонентів мовлення; блок допомоги лікарю у формуванні персонального плану тренувань кисті за результатами діагностики; базу медичних карт пацієнта; базу знань для ознайомлення з роботою апаратів ТРЕНАР® і методиками тренування кисті. Супроводжувальна документація (методичні рекомендації з практичного використання комплексу «ПРОМОВА-2», посібник користувача модуля ProMova 1.2) сприятимуть масовому використанню комплексу. Результати клінічної апробації підтвердили більшу ефективність застосування інноваційної технології відновлення мовлення, яку реалізує комплекс, порівняно з базовим курсом реабілітації.
Висновки. Комп’ютерний програмно-апаратний комплекс персонального відновлення усного мовлення «ПРОМОВА-2», який реалізує гаму оригінальних функцій (діагностика, реабілітація, надання знань з технології реабілітації, можна рекомендувати для масового використання.
Ключові словаінсульт, електронні апарати, комп’ютерний комплекс, міостимуляція, моторика кисті, програмний модуль, реабілітація, усне мовлення
Посилання
1. Патент України № 111388. Вовк М.І., Галян Є.Б., Підопригора О.М. Спосіб лікування мовних порушень.
2. Галян Е.Б. Специализированный программный модуль технологии восстановления речи, архитектура и функциональное взаимодействие его компонентов. Управляющие системы и машины. 2014. № 6. С. 52–58.
3. Вовк М.И., Пелешок С.Р., Галян Е.Б., Овчаренко М.А. Методика оценки моторных и сенсорных нарушений речи. Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XІ международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке», 3 часть (15 фев. 2016, г. Харьков). Днепропетровск: научно-информационный центр «Знание», 2016. С. 64–70.
4. Вовк М.І., Галян Є.Б., Куцяк О.А., Лаута А.Д. Формування індивідуального комплексу керувальних впливів для реабілітації рухів і мовлення після інсульту. Кибернетика и вычислительная техника. 2018. Вып. 3 (193). С. 43-63.
5. Вовк М.И., Галян Е.Б. Организация интеллектуального управления движениями кисти для восстановления речи. Кибернетика и вычислительная техника. 2016. Вып. 184. С. 25–43.
6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. «Комп’ютерна програма Методики тренування рухів тонкої моторики кисті для відновлення усного мовлення у хворих після інсульту» / М.І. Вовк, Є.Б. Галян (Україна); № 82086; опубл. від 9.10.2018.