Метод інформаційно-часового супроводження глобальних, локальних соціально-політичних та інших процесів у сучасному безпековому середовищі

ЗаголовокМетод інформаційно-часового супроводження глобальних, локальних соціально-політичних та інших процесів у сучасному безпековому середовищі
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториБогданович, ВЮ, Сиротенко, АМ, Пєвцов, ГВ, Довгань, ОД, Дублян, ОВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.02.101
Об'єм16
Проблема2
РубрикаCвіт інновацій
Pagination101-107
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Реалізовані на сьогодні у практиці діяльності сектору безпеки й оборони інформаційні технології моніторингу безпекового середовища (БС) дозволяють виявляти лише деякі небезпеки, загрози та інші деструктивні явища та фактори, що ускладнює впровадження превентивних заходів щодо реагування на прогнозовані зміни БС.
Проблематика. Для своєчасного виявлення загроз, оцінювання їх характеру, рівня, масштабу та прогнозування їхньої динаміки та ризиків у разі реалізації для визначальних сфер національної безпеки дуже важливо відстежувати глобальні та локальні процеси, стратегії провідних держав, тенденції та тренди розвитку ситуацій у окремих регіонах.
Мета. Розробка методу інформаційно-часового супроводження глобальних, локальних соціально-політичних й інших процесів у сучасному БС.
Матеріали й методи. Використання низки аналітичних, логічних та інших процедур з інформацією, 
отримуваною в ході оцінювання БС стосовно деструктивних явищ, подій, загроз, а також умов, у яких 
відбувається імплементація національних інтересів, на обраному часовому інтервалі.
Результати. Використання методу забезпечує співставлення фактів, подій, виявлених в ході моніторингу БС, з глобальними й локальними процесами, що дає змогу ідентифікувати геополітичні та інші інтереси, наміри інших держав, вчасно виявляти заходи щодо дезінформації, інформаційного прикриття, різних маніпуляцій і психологічного впливу та своєчасно приймати управлінські рішення в системі забезпечення національної безпеки.
Висновки. Запропонований метод дає змогу підвищити ефективність імплементації національних інтересів держави, оскільки покращує інформаційно-аналітичне обслуговування системи забезпечення національної безпеки, зокрема дозволяє виявляти зв’язки між активними та прихованими діями окремих центрів сили, сусідніх держав та конкурентів, надавати воєнно-політичному керівництву держави обґрунтовані рекомендації щодо реагування з метою зниження ризиків у визначальних сферах національної безпеки.
Ключові словаінформаційно-часовий супровід, безпекове середовище, глобальні процеси, загроза, локальні процеси, національна безпека
Посилання
1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України»: Указ Президента України  № 92/2016. Київ: АПУ, 2016. 17 с.
2. Богданович В.Ю., Романченко І.С., Свида І.Ю., Сиротенко А.М. Методологія комплексного використання військових і невійськових сил та засобів сектору безпеки і оборони для протидії сучасним загрозам воєнній безпеці України: монографія. Львів: НАСВ, 2019. 268 с.
3. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України № 287/2015. Київ: АПУ, 2015. 12 с. 
4. Богданович В.Ю.,  Сиротенко А.М., Прима А.М., Вовчанський В.І. Нові «лабіринти» безпекового середовища та їх вплив на забезпечення воєнної безпеки держави. Наука і техніка Повітряних сил ЗС України. 2019. №2(35). С. 9–15 
5. Богданович В.Ю. , Свида І.Ю. , Скулиш Є.Д. Теоретико-методологічні основи забезпечення національної безпеки України: монографія у 7 т., Т. 4. Воєнна безпека держави і шляхи її забезпечення. Київ: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. 464 с.
6. Богданович В.Ю. , Свида І.Ю. , Скулиш Є.Д. Теоретико-методологічні основи забезпечення національної безпеки України: монографія, у 7 т., Т. 1. Теоретичні основи, методи й технології забезпечення національної безпеки України. Київ: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. 548 с.
7. Метод «Діаграма Ісікави». 1952.
URL: http://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0019/ (дата звернення 1.02.19).