Міжнародне наукове співробітництво України: періодичні видання НАН України в світових наукометричних базах

ЗаголовокМіжнародне наукове співробітництво України: періодичні видання НАН України в світових наукометричних базах
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториСівова, ТЮ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.03.015
Об'єм16
Проблема3
РубрикаЗагальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Pagination15-26
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Стрімкий розвиток інформаційних технологій та активізація міжнародного співробітництва України з Європою зумовлюють необхідність підвищення конкурентоспроможності України на інформаційному ринку. Головною складовою інформаційного ринку є бази даних, входження до яких сприяє розвитку країни у світовому інформаційному просторі.
Проблематика. Інформаційна діяльність є галуззю суспільного виробництва, що пов’язана з підготовкою та наданням інформаційних послуг і продуктів, покликаних задовольняти певну групу суспільних потреб. Для забезпечення високоякісного наукового простору та конкурентоспроможності, потрібно об’єктивно оцінювати стан наукової періодики України. Наразі актуальною є проблема представлення періодичних видань у світовому інформаційному просторі, зокрема входження до їх загальновизнаних наукометричних баз даних.
Мета. Визначення актуального стану міжнародного наукового співробітництва в розрізі наукової періодики НАН України у світових наукометричних базах.
Матеріал та методи. Інформаційну основу дослідження склали законодавчі акти, постанови Кабінету Міністрів України та накази Міністерства освіти і науки України, паперові версії журналів НАН України та їхні власні сайти, інформаційний ресурс «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, пошукові платформи Web of Science, SCOPUS, Google Scholar (Google Академія), бази Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIH PLUS.
Результати. Охарактеризовано входження наукових періодичних видань України до міжнародних реферативних і наукометричних баз даних та їхній актуальний стан.
Висновки. Впровадження інформаційних технологій, входження до баз даних та стимульований ними розвиток журналів відкривають шляхи до нарощування (інтенсифікації) міжнародного наукового співробітництва у науковій царині шляхом ширшого представлення результатів діяльності українських вчених у наукових періодичних виданнях.
Ключові словаінформаційна діяльність, міжнародне наукове співробітництво, НАН України, наукові періодичні видання, наукометричні бази даних
Посилання
1. Мазаракі А., Притульська Н., Мельниченко С. Інтеграція вітчизняної науки до світової через наукометричні бази даних. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2011. Вип. 6. С. 5—13.
2. Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 № 540.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-2017-%D0%BF
(дата звернення: 17.04.2019).
3. Методика оцінювання ефективності діяльності наукових установ Національної академії наук України.
URL: http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/metodyka_text.pdf
(дата звернення: 30.04.2019).
4. Національна академія наук України у 2018 році.
URL: http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/NASU_2018_report_UKR.pdf
(дата звернення: 30.04.2019).
5. Статут Національної академії наук України.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001550-02 (дата звернення: 10.05.2019).
6. Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України: наказ Міністерства освіти і науки України від 15.01.2019 № 32.
URL: https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18 (дата звернення: 10.05.2019).
7. Наукометричні бази.
URL: https://library.tntu.edu.ua/resources/naukometrychni-bazy-danyh/
(дата звернення: 17.04.2019).
8. Міжнародні наукометричні бази.
URL: https://eenu.edu.ua/uk/mizhnarodni-naukometrichni-bazi
(дата звернення: 17.04.2019).
9. Web of Science Core Collection.
URL: https://clarivate.com/products/web-of-science/open-access
(дата звернення: 25.04.2019).
10. Scopus: Access and use Support Center: What is Scopus Preview?
URL: https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/15534/supporthub/sc...
(дата звернення: 17.04.2019).
11. Деякі рекомендації з підготовки журналів для зарубіжної аналітичної бази даних SCOPUS.
URL: http://akademperiodyka.org.ua/sites/default/files/docs/Docs_for_publishi...
(дата звернення: 25.04.2019).
12. Journal Selection Process.
URL: https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/ (дата звернення: 25.04.2019).
13. Міжнародні наукометричні бази даних і пошукові системи.
URL: http://library.lp.edu.ua/uk/naukometrychni-bazy (дата звернення: 17.04.2019).
14. Как распознать хищника?
URL: https://openscience.in.ua/predators.html (дата звернення: 10.05.2019).
15. Наукометрична база Іndex Copernicus.
URL: http://base.dnsgb.com.ua/files/docs/scientometrics/%D0%86ndexCopernicus.pdf
(дата звернення: 17.04.2019).
16. About DOAJ (Directory of Open Access Journals).
URL: https://doaj.org/about (дата звернення: 18.04.2019).
17. План S: на шляху до повного Відкритого доступу.
URL: https://www.xn--80abaqzevto0rc.xn--j1amh/2018/12/s.htm l
(дата звернення: 18.04.2019).
18. ERIH PLUS. Norwegian Social Science Data Services. About.
URL: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/index
(дата звернення: 18.04.2019). 
19. Діденко Ю.В. Реферативна база для гуманітарних і соціальних наук ERIH PLUS. Наука України у світовому інформаційному просторі. 2018. Вип.15. С. 66–69.
URL: http://akademperiodyka.org.ua/en/books/science_ukraine_gis/15/7
(дата звернення: 18.04.2019).
20. Положення про Національний репозитарій академічних текстів: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 № 541.
URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250156682 (дата звернення: 25.04.2019).
21. Діденко Ю.В., Радченко A.І. Науково-видавнича діяльність Національної академії наук України. Наука та наукознавство. 2018. № 4. С. 112–125.
22. Наукові фахові видання.
URL: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciy...
(дата звернення: 15.05.2019).
23. GeoRef. URL: https://pubs.geoscienceworld.org/georef (дата звернення: 10.05.2019).
24. OCLC about. URL: https://www.oclc.org/en/about.html (дата звернення: 10.05.2019).