До питання вибору методу оптимізації параметрів керованого об'єкта

ЗаголовокДо питання вибору методу оптимізації параметрів керованого об'єкта
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториСєнькін, ВС, Сюткіна-Дороніна, СВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.03.054
Об'єм16
Проблема3
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination54-68
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Проєктування керованих об’єктів (КО) пов’язано зі значними витратами матеріальних і фінансових ресурсів. Потреба їх зниження на початковому етапі проєктування КО висуває підвищені вимоги до формалізації проєктних задач, методів їх вирішення, адекватності використовуваних математичних моделей, до якості прийнятих проєктних рішень.
Проблематика. Однією з проблем, що пов’язана з проєктуванням КО, є створення методичного забезпечення для оптимізації проєктних параметрів і програм керування рухом ракетних об’єктів.
Мета. Розробка методичного забезпечення для вибору проєктних параметрів і програм керування, а також формалізація задачі і вибір методу оптимізації характеристик КО, що здійснює політ за різними траєкторіями.
Матеріали й методи. Для вирішення задачі нелінійного математичного програмування з обмеженнями у вигляді рівностей і диференціальних зв’язків використано детерміновані методи оптимізації.
Результати. Розроблено прикладні програми для вирішення задачі оптимізації щодо одноступінчатого КО з ракетним двигуном на твердому паливі. Проведено апробацію методичного забезпечення на прикладі розв’язання проєктної задачі щодо гіпотетичного КО зі стартовою масою 800 кг, який здійснює політ балістичною траєкторією, для вертикального і похилого видів старту. Показано доцільність застосування при вирішенні задачі методу конфігурацій нульового порядку (методу Гука-Дживса), який не потребує розрахунку часткових похідних цільової функції за оптимізованими параметрами, що дозволяє істотно скоротити час пошуку оптимального рішення комплексної задачі.
Висновки. Використання розробленого авторами методичного забезпечення дозволяє з необхідною для проєктних досліджень точністю визначати оптимальні в заданому класі функцій програми керування рухом, раціональні значення проєктних параметрів та основних характеристик КО.
Ключові словакерований об’єкт, математична модель, оптимізація, параметри траєкторії, початковий етап проєктування, проєктні параметри, програма керування рухом, ракетний двигун на твердому паливі
Посилання
1. Дегтярев А.В. Ракетная техника проблемы и перспективы. Избранные научно-технические публикации. Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2014. 420 с.
2. Мишин В.П., Безвербый В.К., Панкратов Б.М., Щеверов Д. Н. Основы проектирования летательных аппаратов (транспортные системы). Учебник для технических вузов. Москва: Машиностроение, 1985. 360 с.
3. Щеверов Д.Н. Проектирование беспилотных летательных аппаратов. Москва: Машиностроение, 1978. 264 с.
4. Синюков А.М., Волков Л.И., Львов А.И., Шишкевич А.М. Баллистическая ракета на твердом топливе. Москва: Воениздат, 1972. 511 с.
5. Варфоломеев В. И. Проектирование и испытание баллистических ракет. Москва: Воениздат, 1970. 392 с.
6. Виноградов В.А., Грущанский В.А., Довгодуш С.И., Ильичев А. В. Эффективность сложных систем. Динамические модели. Москва: Наука, 1989. 285 с.
7. Ильичев А.В., Волков В.Д., Грущанский В.А. Эффективность проектируемых элементов сложных систем. Москва: Высшая школа, 1982. 280 с.
8. Кротов В.Ф., Гурман В.И. Методы и задачи оптимального управления. Москва: Наука, 1973. 446 с.
9. Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. Москва: Наука, 1969. 385 с.
10. Тарасов Е.В. Алгоритм оптимального проектирования летательного аппарата. Москва: Машиностроение, 1970. 364 с.
11. Алпатов А.П., Сенькин В.С. Комплексная задача оптимизации основных проектных параметров и программ управления движением ракет космического назначения. Техническая механика. 2011. № 4. С. 98–113.
12. Алпатов А.П., Сенькин В.С. Методическое обеспечение для выбора облика, оптимизации проеєктных параметров и программ управления полетом ракеты-носителя. Техническая механика. 2013. № 4. С. 146–161.
13. Сенькин В.С. Оптимизация проектных параметров ракеты-носителя сверхлегкого класса. Техническая механика. 2009. № 1. С. 80–88.
14. Аксененко А.В., Баранов Е.Ю., Гурский А.И., Клочков А.С., Морозов А.С., Алпатов А.П., Сенькин В.С., Сюткина-Доронина С.В. Методическое обеспечение для оптимизации на начальном этапе проектирования проектных параметров, параметров траектории и программ управления движением ракетного объекта. Космическая техника. Ракетное вооружение. 2018. № 2 (116). С. 101–116.
15. Сюткина-Доронина С.В. К вопросу оптимизации проектных параметров и программ управления ракетного объекта с ракетным двигателем на твёрдом топливе. Авиационно-космическая техника и технология. 2017. № 2 (137). С. 44–59.
16. Сенькин В.С. Комплексная задача оптимизации проектных параметров и программ управления твердотопливной ракеты-носителя сверхлегкого класса. Техническая механика. 2012. № 2. С. 106–121.
17. Сенькин В.С. К выбору программ управления движением ракетного объекта по баллистической траектории. Техническая механика. 2018. № 1. С. 48–59.
18. Лебедев А.А., Герасюта Н.Ф. Баллистика ракет. Москва: Машиностроение, 1970. 244 с.
19. Разумев В.Ф., Ковалев Б.К. Основы проектирования баллистических ракет на твёрдом топливе. Москва: Машиностроение, 1976. 356 с.
20. Ерохин Б.Т. Теоретические основы проектирования РДТТ. Москва: Машиностроение, 1982. 206 с.
21. Абугов Д.И., Бобылев В.М. Теория и расчет ракетных двигателей твердого топлива. Москва: Машиностроение, 1987. 272 с.
22. Шишков А.А. Газодинамика пороховых ракетных двигателей. Москва: Машиностроение, 1974. 156 с.
23. Пантелеев А.В., Летова Т.А. Методы оптимизации в примерах и задачах. Москва: Высш. шк., 2005. 544 c.
24. Сенькин В.С., Сюткина-Доронина С.В. Совместное применение методов случайного поиска с градиентными методами оптимизации проектных параметров и программ управления ракетным объектом. Техническая механика. 2018. № 2. С. 44–59.
25. Сенькин В.С., Сюткина-Доронина С.В. К выбору методов, используемых при оптимизации проектных параметров и программ управления ракетным объектом. Техническая механика. 2019. № 1. С. 3–17.