Розробка біосорбційних композитів деструктивного типу для очищення ґрунтів, забруднених пестицидами

ЗаголовокРозробка біосорбційних композитів деструктивного типу для очищення ґрунтів, забруднених пестицидами
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториХохлов, АВ, Хохлова, ЛЙ, Титаренко, МВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.03.069
Об'єм16
Проблема3
РубрикаНауково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Pagination69-80
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Зниження рівня забруднення ґрунту пестицидами є однією з важливих проблем захисту навколишнього середовища, одним зі шляхів вирішення якої є біоремедіація ґрунтів, зокрема створення біосорбційних комплексів, в яких мікроорганізми-деструктори закріплюються на носіях, сорбційно активних щодо забруднювача.
Проблематика. Зважаючи на інтенсивність ведення господарювання в Україні та наявний рівень забруднення ґрунтів, важливими є розробка та впровадження новітніх технологій очищення й відновлення забруднених агрохімікатами ґрунтів.
Мета. Дослідження фізико-хімічних, сорбційних та деструктивних (щодо пестицидів) властивостей біологічно модифікованих сорбентів на основі рослинних матеріалів для очищення ґрунтів від забруднення пестицидами. Детоксикація накопичених пестицидів у ґрунтах з метою їх відновлення, підвищення продуктивності та подальшого отримання високоякісної та екологічно безпечної аграрної продукції.
Матеріали та методи. Визначення кількості пестицидів у ґрунті здійснювали методом високоефективної рідинної хроматографії; виділення мікроорганізмів, потенційних деструкторів пестицидів, виконували методом накопичувальних культур з ґрунтів (чорноземів), забруднених пестицидами.
Результати. Створено біосорбційний детоксикант деструктивного типу на основі рослинних матеріалів для знешкодження пестицидів різного хімічного складу. Визначено оптимальні умови модифікування спеціалізованих біосорбційних комплексів деструктивної дії щодо пестицидів. Розроблено технологію виготовлення та застосування біосорбційного препарату-детоксиканту та відпрацьовано технологічний процес його виготовлення.
Висновки. Випробування на дослідно-промисловій ділянці показали високу ефективність дії біосорбційного композиту для очищення ґрунтів від накопичення пестицидів, що вказує на перспективність його застосування в аграрному секторі.
Ключові словабіосорбційний композит, знешкодження, мікроорганізми-деструктори, пестициди, рослинні відходи
Посилання
1. Секун М.П., Жеребко В.М., Лапа О.М., Ретьман С.В., Марютін Ф.М. Довідник із пестицидів. Київ, 2007. 360 с.
2. Тертична О.В., Городиська І.М. Оцінка впливу забруднення стійкими пестицидами на формування мікробіоценозу ґрунту. Науковий вісник Національного аграрного університету.   2006. №100.  С. 281–287.
3. Фурдичко О.І. Наукові основи сталого розвитку агроекосистем України. Екологічна безпека агропромислового виробництва. Київ: ДІА, 2012. 352 с.
4. Коломієць Н.Д., Матусевич Г.Д., Моклячук Л.І., Кавецький В.М. Дослідження персистентності гербіцидів Півот та Стомп у ґрунті та рослинах. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2001. Т. 2, № 3(12). С. 89–95. 
5. Калюжин В.А. Утилизация техногенных органических соединений аборигенной микрофлорой.  Вестник Томского государственного университета.  2009.  № 328.  С. 200–201.
6. Горбатенко Н.О. Пестициды: структура и процессы деградации. Успехи биологической химии.  2006.  Т. 4. С. 323–348.
7. Горбатова О.Н. Триазиновые пестициды: структура, действие на живые организмы, процессы деградации. Успехи биологической химии.  2006.  Т. 46. № 2. С. 323–348.
8. Колупаев A.B., Ашихмина Т.Я., Широких И.Г.  Реакция почвенных микромицетов на пестицидное загрязнение. Иммунология, аллергология, инфектология.  2009.  № 2.  С. 50–51. 
9. Tertichnaya O. The state of the development in using microbiological remediation of pesticides polluted soils. 7-Th International HCH and pesticides forum (Abstracts),  (7-10 June. 2003, Kyiv). Киев, 2003. С. 118.
10. Игнатович О.С., Леонтьев В.Н. Механизм разложения прометрина бактериями рода Pseudomonas. Докл. НАН Беларуси. 2008. №3. С. 82–86.
11. Ананьева Н.Д. Микробиологические аспекты самоочищения и устойчивости почв. Москва: Наука, 2003. 223 с.
12. Seeger M., Pieper D.H. Genetics of biphenyl biodegradation and co-metabolism of PCBs  Handbook of Hydrocarbon and Lipid Microbiology. Berlin, Heidelberg: Springer-Vergal, 2010. P. 1179–1200.
13. Патент України №88046. Хохлов А.В., Стрелко В.В., Хохлова Л.Й.  Біосорбційний матеріал деструктивного типу для очищення водних та грунтових середовищ від пестицидів. 
14. Омельянець Т.Г., Тертична О.В. Біодеградація пестицидів у ґрунті - важлива екологічна проблема. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. Зб. тез доповідей наук.-практ. конф. «Перші марзеєвські читання» (21-22 квітня 2005, Київ). Київ, 2005.  С. 102–103.