Інформаційна модель процесу піднімання великорозмірних покриттів

ЗаголовокІнформаційна модель процесу піднімання великорозмірних покриттів
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториОсипов, ОФ, Черненко, КВ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.04.003
Об'єм16
Проблема4
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination3-11
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Розвиток інформаційних систем сьогодні дозволяє створювати принципово нові та удосконалювати наявні технологічні рішення й методи піднімання великорозмірних покриттів.
Проблематика. Розробка нових організаційно-технологічних рішень, технологій та методів вимагає системних і комплексних досліджень ще на початкових етапах їхнього створення за допомогою сучасних програмних комплексів. Такі дослідження необхідні для усунення недоліків, які можуть виникнути як результат хибних рішень.
Мета. Обґрунтувати організаційно-технологічні рішення при розробці нової технології піднімання великорозмірних покриттів шляхом створення інформаційної моделі процесу піднімання великорозмірного покриття певної деталізації для аналізу складових процесу, умов та недоліків, що виникають при використанні нової технології зазначеного процесу.
Матеріали й методи. Дослідження і розробка інформаційної моделі процесу піднімання великорозмірних покриттів за допомогою знову створюваних вантажопідйомних крокуючих модулів. Використано імітаційно-візуальний метод моделювання процесу, умов та об’єктів, що проходять та задіяні при підніманні великорозмірних покриттів.
Результати. В процесі моделювання на основі запропонованої інформаційної моделі процесу, як певний послідовно-дискретний порядок візуальних образів та параметрів, що досліджуються, було розглянуто організаційно-технологічні особливості використання нової технології піднімання великорозмірних покриттів із одночасним влаштуванням постійних опор та визначено величини дослідних параметрів.
Висновки. Створення інформаційної моделі процесу, яка за суттю належить до класу імітаційних моделей, дозволило значно скоротити час та обґрунтувати прийняті організаційно-технологічні рішення при розробці нової технології. Це дало змогу не тільки порівняти та визначити умови, за якими зазначена технологія має значні переваги над вже наявними, але й у процесі моделювання удосконалити її.
Ключові словаімітаційно-візуальний метод моделювання, інформаційне моделювання, інформаційно-візуальна модель, великорозмірні покриття, монтаж
Посилання
1. Черненко В.К., Осипов О.Ф., Тонкачеєв Г.М., Романушко Є. Г., Назаренко І. І., Череп В. І., Чертков О. Ю., Черненко К. В., Осипов С.О. Технологія монтажу будівельних конструкцій. Київ: Горобець, 2011. 372 c.
2. Осипов А.Ф. Адаптивные динамически трансформирующиеся технологические системы. Методология проектирования организационно-технологических решений реконструкции зданий: монография. Киев: ЦП «Компринт», 2016. 364 c.
3. Heino Engel. Structure Systems. Stuttgart: Hatje Cantz, 2007. 352 c.
4. Гончаренко Д.Ф., Евель С.М., Зубко Г.Г., Старкова О. В. Строительство и реконструкция стадионов. Харків: Колорит, 2013. 351 c.
5. Торкатюк В.И. Монтаж конструкций большепролетных зданий. Москва: Стройиздат, 1985. 70 c.
6. Игнатенко А.А., Глущенко И.В. Развитие технологи подъема покрытий гидроподъемными установками. Пром. стр-во и инж. соруж. 1992. C. 26–27.
7. Собко Ю.Т., Черненко В.К. Дослідження основних технологічних показників, що впливають на безкранові методи піднімання структурних покриттів. Нові технології в будівництві. 2016. № 31. C. 50–58.
8. Білик А.С., Беляєв М.А. ВІМ-моделювання. Огляд можливостей та перспективи в Україні. Промислове будівництво та інженерні споруди. 2015. № 2. C. 9–15.
9. Левченко О.В. БІМ - інформаційне моделювання будівель в програмних продуктах Autodesk. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2015. № 25. C. 81–86.
10. Осипов О.Ф., Черненко К.В. Дослідження технологічних процесів укрупнення і піднімання великорозмірних покриттів із застосуванням вантажопідйомних крокуючих модулів. Управління розвитком складних систем. 2014. № 19. C. 164–174.
11. Пристрій для монтажу покриття споруди. Патент України № 76242. Рашківський  В.П., Черненко К.В. МПК  Е 04G 21/14, В66F 7/00 заявл. 22.06.2012, опубл. 25.12.2012, № № Бюл. № 24. 4 c.
12. Спосіб для монтажу покриття споруди. Патент України № 76241, МПК. Рашківський  В.П., Черненко К.В. Е 04G 21/14, В66F 7/00. заявл. 22.06.2012, опубл. 25.12.2012, № Бюл. № 24. 3 c.