Зближення ракети-носія зі спостережуваними об’єктами космічного сміття в процесі виведення на орбіти з високим нахиленням

ЗаголовокЗближення ракети-носія зі спостережуваними об’єктами космічного сміття в процесі виведення на орбіти з високим нахиленням
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториГолубек, ОВ, Дронь, ММ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.06.046
Об'єм16
Проблема6
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination46-55
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Постійне збільшення кількості космічного сміття становить суттєву загрозу польотам супутників на навколоземних орбітах, починаючи з дільниці їхнього виведення ракетою-носієм.
Проблематика. Проєктування та створення сучасних методів захисту від впливу космічного сміття потребує знання статистичних характеристик розподілу кінематичних параметрів сумісного руху ракети-носія, яка виводить супутник, і сукупності об’єктів космічного сміття в межах її траєкторії.
Мета. Розробка математичної моделі зближення ракети-носія з сукупністю спостережуваних об’єктів космічного сміття в процесі виведення супутника на навколоземні орбіти висотою до 2100 км та нахиленням від 45 до 90°.
Матеріали і методи. Використано методи аналізу, синтезу, порівняння, імітаційного моделювання, а також статистичну обробку результатів, апроксимацію, кореляційний аналіз, метод найменших квадратів.
Результати. Досліджено сумісний рух ракети-носія і сукупності об’єктів космічного сміття. Отримано розподіли відносної відстані, відносної швидкості, кута зустрічі та моментів часу зближення ракети-носія з сукупністю спостережуваних об’єктів космічного сміття на відносну відстань менше 5 км. Визначено залежність середньої концентрації зближень від нахилення цільової орбіти та розподілу космічного сміття по середній висоті орбіти. Встановлено залежність середньої ймовірності зближень в запуску від нахилення цільової орбіти, кількості об’єктів космічного сміття і відносної відстані зближення.
Висновки. Отриману математичну модель зближення ракети-носія з сукупністю спостережуваного космічного сміття може бути використано в задачі проєктування засобів очищення навколоземного космічного простору, а також в процесі проєктування систем захисту сучасних ракет-носіїв, що виводять супутники, від впливу космічного сміття. Крім того, результати дослідження можна застосовувати й для оцінки впливу неспостережуваних об’єктів космічного сміття на політ ракети-носія.
Ключові словамодель, ракета-носій, спостережуване космічне сміття, сумісний рух