Розробка технологій збагачення середньовкраплених гематитових кварцитів Кривбасу

ЗаголовокРозробка технологій збагачення середньовкраплених гематитових кварцитів Кривбасу
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториСтупнік, МІ, Перегудов, ВВ, Моркун, ВС, Олійник, ТА, Короленко, МК
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.06.056
Об'єм16
Проблема6
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination56-72
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Тенденції розвитку металургійної галузі України в контексті використання її мінерально-сировинної бази вказують на перспективи розробки родовищ гематитових кварцитів.
Проблематика. Проблема отримання високоякісних концентратів при збагаченні гематитових руд пов’язнана з тим, що у процесі дроблення та подрібнення сировини агрегати мартиту, гетиту, маршалитизованого кварцу й інших мінералів з низьким коефіцієнтом міцності легко піддаються переподрібненню. В наслідок цього у продуктах підвищується вміст тонких частинок (шламів), що знижує селективність розділення рудних та нерудних мінералів. Організація щадного подрібнення руди є одним з перспективних шляхів вирішення окресленої проблеми.
Мета роботи. Розробка технології сухого й мокрого збагачення гематитових кварцитів Кривбасу.
Матеріали та методи. Використано метод узагальнення наукової інформації; виконано хімічний та мінеральний аналізи руди та продуктів збагачення сировини до й після її збагачення магнітними та гравітаційними методами; здійснено математичне моделювання процесів, технологічні випробування в лабораторних та промислових умовах.
Результати. При збагаченні гематитових кварцитів використано магнітну та гравітаційну сепарацію. З гематитової руди отримано аглоруду з масовою часткою заліза 55,1 % і концентрати з масовою часткою заліза 62,32-64,69%. Вилучення заліза в товарні продукти склало 73,6-80,49%.
Висновки. Розроблено технології сухого й мокрого збагачення гематитових кварцитів Кривбасу із застосуванням щадного подрібнення руди. Вперше при збагаченні гематитових руд запропоновано суху магнітну сепарацію, що дозволило отримати концентрати з масовою часткою заліза понад 64,0%, зменшити фронт подрібнення руди не менше ніж на 40% від початкового, і як наслідок, — експлуатаційні та капітальні витрати більш ніж на 30%.
Ключові словагематитові кварцити, магнітний сепаратор, повітряно-прохідній сепаратор, циклон