Інноваційні можливості газової детонації

ЗаголовокІнноваційні можливості газової детонації
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториХарламов, ЮО, Полонський, ЛГ, Балицька, НО, Клименко, СА
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.06.105
Об'єм16
Проблема6
РубрикаCвіт інновацій
Pagination105-112
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Вибухові технології знаходять широке застосування у видобувних галузях промисловості, в машинобудуванні для зварювання, зміцнення та ін. Однак використання твердих вибухових речовин обмежено, перш за все, вимогами безпеки. Тому все більшу увагу викликає використання більш безпечного й зручного джерела енергії — газової детонації. Рівень тисків, температур і швидкостей, що розвиваються за детонаційними або близькими до них за інтенсивністю ударними хвилями в газах, а також імпульсний характер впливу зазначених факторів, визначають високі потенційні можливості їх технічного та технологічного використання.
Проблематика. У багатьох технічних системах переважають дефлаграційні режими горіння. Однак термодинамічно вигіднішим способом спалювання і перетворення хімічної енергії палива в корисну роботу є детонаційний режим горіння. Це обумовлює доцільність розробки, дослідження і більш широкого впровадження різноманітних технологій і пристроїв з використанням керованої газової детонації.
Мета. Систематизація та аналіз основних тенденцій розвитку та розробки детонаційно-газових технологій і пристроїв в Україні та світі.
Матеріали та методи. Систематизація та аналіз наукових публікацій і патентів щодо практичного застосування газової детонації в різних сферах економіки.
Результати. Виявлено та проаналізовано тенденції практичного використання газової детонації в різних галузях промисловості. Пріоритетні розробки з технологічного застосування методу в машинобудуванні виконано в Україні. Проте за низкою технічних напрямків спостерігається відставання науково-дослідних робіт зі створення детонаційно-газових технологій і пристроїв.
Висновки. Для практичного використання можливостей газової детонації необхідною є розробка принципово нових пристроїв, що забезпечують надійне, безпечне й кероване виникнення і поширення детонаційних хвиль в газах і розпорошених паливах. Газова детонація є перспективною для створення більш досконалих технологій та обладнання.
Ключові словагазова детонація, галузі техніки, горіння, детонаційно-газові технології, обробка матеріалів