2(1)14

Nauka innov. 2006, 2(1):81-89
https://doi.org/10.15407/scin2.01.081

О. П. Зінченко, В. П. Ільчук
Комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста", Київ

 

Центр інноваційного розвитку як функціональна модель синергії

Розділ: Світ інновацій
Мова статті: українська
Анотація: Обґрунтована необхідність створення об'єктів інноваційної інфраструктури як вузлових сегментів системи комерціалізації технологій. Наведена блок-схема і розкрита сутність функціональної моделі Центру інноваційного розвитку.
Ключові слова: інноваційний розвиток, синергія, інфраструктура, інноваційна культура, взаємодія.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Зинов В. Г. Управление интеллектуальной собственностью. – М.: Монолит, 2002. – 552 с.
2. Модели коммерциализации результатов исследований.– М: АНХ, 2004. – 320 с. / Общая редакция и составление: С. Я. Бабаскин и В. Г. Зинов.
3. Проблеми інноваційного розвитку територій / Під ред. Зінченка О. П. Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій. Випуск 1. – К.: НДІСЕП, 2005. – 228 с.
4. Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток. – К.: Логос, 2004. – 381 с.
5. Зінченко О. П., Ільчук В. П. Шляхи розвитку позабюджетного фінансування інноваційно-технологічних проектів в науково-технічній сфері. – К.: "Столичний регіон", 2004, № 2.
6. Ільчук В. П., Тяпкіна Л. О. Венчурне підприємництво як запорука технологічного розвитку. – К.: "Столичний регіон", 2004, № 4.
7. Зінченко О. П., Ільчук В. П., Радзієвська Л. Ф., Глаголєва О. Б. "Досвід та проблеми формування інноваційно-технологічних об'єднань, орієнтованих на випуск наукомісткої продукції". – К.: НДІСЕП, УкрІНТЕІ, 2004. – 79 с.
8. Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці. – К.: Логос, 2004. – 848 с.