2(2)01

Nauka innov. 2006, 2(2):5-18
https://doi.org/10.15407/scin2.02.005

Б. С. Стогній1, М. М. Кулик2
1 Інститут електродинаміки НАН України, Київ
2 Інститут загальної енергетики НАН України, Київ

 

Загальні проблеми та довгострокові перспективи розвитку енергетики України

Розділ: Проблеми розвитку енергетики України
Мова статті: українська
Анотація: Проаналізовано сучасний стан розвитку енергетики України. Розглянуті проблеми, що стоять перед енергетичною галуззю України, та перспективи її розвитку, які витікають з положень проекту "Енергетична стратегія України на період до 2030 року".
Ключові слова: енергетика України, перспективи розвитку енергетики, Енергетична стратегія України.

Повний текст (PDF)