2(2)02

Nauka innov. 2006, 2(2):19-29
https://doi.org/10.15407/scin2.02.019

А. А. Долінський
Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ

 

Енергозбереження та екологічні проблеми енергетики

Розділ: Проблеми розвитку енергетики України
Мова статті: українська
Анотація: В статті наведені результати роботи Інституту технічної теплофізики НАН України в галузі енергозбереження. Описані апробовані в промислових умовах енерго- і теплотехнології, які дають можливість економити природний газ або заміщувати його іншими видами палива.
Ключові слова: комунальна теплоенергетика, когенерація, паливно-енергетичний комплекс, теплотехнологія, теплоутилізація, екологія, енергозбереження.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Енергетична стратегія України на період до 2030 року (проект) // www.mpe.gov.ua.
2. Башмаков И. Главный энергетический ресурс – повышение энергоэффективности // Энергоинформ, № 27 (158), 2002.
3. Дубовик В. Производство тепла: сегодня и завтра // Энергетическая политика Украины. – 2005. – №10. – С. 84–89.
4. Туре Хаммер. Роль когенерации в исполнении Киотского протокола // http/cogenerator.ru/art/cogeneration.shtml.
5. Гуревич Н. А. Экологическая эффективность энергетики // Новини енергетики. – 1999. – № 10. – С. 31–39.