2(2)05

Nauka innov. 2006, 2(2):53-62
https://doi.org/10.15407/scin2.02.053

Ю. П. Корчевой1, Г. Г. Півняк2
1 Інститут вугільних енерготехнологій НАНУ та Міністерства палива і енергетики України, Київ
2 Національний гірничий університет Міністерства науки і освіти України, Дніпропетровськ

 

Новітні технології використання вугілля в енергетиці

Розділ: Проблеми розвитку енергетики України
Мова статті: українська
Анотація: Розглянуто сучасний стан енергетичного обладнання українських вугільних ТЕС та паливної бази енергетики. Наведені паливні складові виробітку електроенергії електростанціями. Визначено шляхи скорочення витрат використовуваного в енергетиці газу, що йде на підтримку горіння у вугільних котлоагрегатах. Це досягається за рахунок модернізації та реконструкції існуючого обладнання, а також впровадження нових високоефективних, екологічно чистих технологій спалювання вугілля. Розглянуто технології попередньої термічної підготовки вугілля, спалювання в "арочних" топках, котлоагрегатах атмосферного циркулюючого киплячого шару (ЦКШ), парогазових установках з внутрішньоцикловою газифікацією і спалюванням вугілля. Наведені приклади впровадження деяких з цих технологій на ТЕС України та дані щодо розширення паливної бази енергетики за рахунок залучення до енергетичного балансу бурого і "солоного" вугілля, а також відходів вуглезбагачення – шламів та мулів.
Ключові слова: чиста вугільна енергетика, циркулюючий киплячий шар, ресурсна база.

Повний текст (PDF)