2(2)06

Nauka innov. 2006, 2(2):63-75
https://doi.org/10.15407/scin2.02.063

Н. М. Мхітарян1, В. Ф. Мачулін2
1 Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Київ
2 Інститут фізики напівпровідників НАН України, Київ

 

Проблеми розвитку енергетики України. відновлювана і нетрадиційна енергетика

Розділ: Проблеми розвитку енергетики України
Мова статті: російська
Анотація: У роботі наведені об'єктивні фактори, що зумовлюють необхідність розвитку відновлюваної енергетики в світі взагалі, а також основні чинники, що визначають необхідність випереджаючого розвитку відновлюваної енергетики і головні передумови для її розвитку в Україні: енергетичний потенціал відновлюваних джерел, наукова і промислова база, освіта. Представлені основні напрями фундаментально-прикладних досліджень, що проводяться в Інституті відновлюваної енергетики НАН України, результати і перспективи подальшого розвитку відновлюваної енергетики в Україні, науково-технічні можливості підвищення техніко-економічної ефективності систем енергопостачання-на основі енергії відновлюваних джерел, а також базисний стан освоєння енергії відновлюваних джерел.
Ключові слова: відновлювані джерела енергії, вітрова енергетика, сонячна енергетика, геотермальна енергетика, мала гідроенергетика, біоенергетика, відновлювані органічні енергоресурси.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Мхитарян Н. М. Энергетика нетрадиционных и возобновляемых источников. – К.: Наук. думка, 1999. – 314 с.
2. Асланян Г. С., Молодцов С. Д. Финансовые аспекты использования нетрадиционных источников энергии // Теплоэнергетика.–2001.–№ 2.– С. 34–39.
3. Конеченков А. Відновлювані джерела енергії // Зелена енергетика. – 2003. – № 1 (9). – С. 4–5.
4. Конеченков А. Є., Пирогов В. В. Відновлювана енергетика світу // Зелена енергетика. – 2005. – №1 (17). – С. 4–5.
5. Безруких П. П. Экономика и возможные масштабы развития нетрадиционных возобновляемых источников энергии // Открытый семинар "Экономические проблемы энергетического комплекса".– М.: 2002. – 77 с.
6. Кудря С. О. та ін. Науково-технічний звіт "Напрями та рівні розвитку і використання нетрадиційних, відновлюваних та позабалансових джерел енергії (Енергетична стратегія України до 2030 року та подальшу перспективу)". №0103U005475. – К.: 2003. – 24 с.
7. Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії. – К.: Инст. возобновляемой энергетики НАНУ. – 2005. – 44 с.
8. Рамазанова З. У., Скульский К. А., Тучинский Б. Г. Методика и результаты долгосрочного прогнозирования ветрового энергетического потенциала территорий Крыма // Проблеми загальної енергетики. – 2005. – № 2. – С. 40–43.
9. Мхитарян Н. М. Результаты деятельности Института возобновляемой энергетики НАН Украины в 2004–2005 годах // Матеріали VІ Міжнародної конференції "Відновлювана енергетика XXI століття". – Крым. – 2005. – С. 10–12.
10. Рамазанова З. У., Скульский К. А., Тучинский Б. Г. Анализ информативности для ветроэнергетических расчётов размещения в Крыму источников долгосрочных данных о характеристиках ветра // Відновлювана енергетика. – 2005. – № 2. – С. 40–44.
11. Тучинський Б. Г. Математичне моделювання виробітку електроенергії вітровою електричною установкою за даними електронної реєстрації швидкості вітру // Відновлювана енергетика.–2005. – № 3 (в печати).
12. Шевченко Ю. В. Енергетика рухомих роторів // Матеріали VІ Міжнародної конференції "Відновлювана енергетика XXI століття". – Крим. – 2005. – С. 136–138.
13. Дресвянников В. Г., Курзенков Ю. Д., Чечуга Ю. Н. Влияние ландшафта на характеристики ветровых потоков. Спектральный метод анализа // Матеріали VІ Міжнародної конференції "Відновлювана енергетика XXI століття". – Крим. – 2005. – С. 94–98.
14. Шихайлов М. О., Фаворський Ю. П. Особливості конструкцій і використання вітроенергетичних установок малої потужності // Відновлювана енергетика.–2005.–№ 1.–С. 55–59.
15. Горбань А. П., Костылев В. П., Саченко А. В., Серба А. А., Черненко В. В. Разработка физико-технических основ создания высокоэффективных кремниевых фотопреобразователей и солнечных батарей космического и наземного применения // Авиационно-космическая техника и технология. –1999.–Вып. 8.–С. 83–87.
16. Макаров А. В. Нові розробки в напівпровідниковій сонячній енергетиці як перспективна область інноваційного бізнесу // Nauka innov. 2005, 1(6):69-79.
17. Патон Б. Е., Коротынский А. Е., Колесник Г. Ф., Литовченко В. Г., Макаров А. В. Методы построения устройств для гелиосварки // Автоматическая сварка.–2001.–№ 12.–С. 53–57.
18. Горбань А. П., Костильов В. П., Черненко В. В., Дверніков Б. Ф. Метрологічні аспекти випробувань фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Метрологічне забезпечення фізико-хімічних та оптико-фізичних вимірювань". – Київ.–2005.–С. 31–33.
19. Кудря С. О., Яценко Л. В. Відновлювана енергетика України: наука, освіта, законодавчо-правова та виробнича база // Матеріали VІ Міжнародної конференції "Відновлювана енергетика XXI століття". – Крим. – 2005.– С. 81–85.
20. Рєзцов В. Ф., Суржик Т. В., Яценко Л. В., Стоянова І. І., Пушкарюк К. С. Гармонізація в Україні міжнародних стандартів серії ISO 9806 щодо методів випробування сонячних колекторів // Матеріали VІ Міжнародної конференції "Відновлювана енергетика XXI століття". – Крим. – 2005. – С. 60–61.
21. Рєзцов В. Ф., Суржик Т. В., Яценко Л. В., Стоянова І. І., Пушкарюк К. С. Гармонізація в Україні міжнародних стандартів серії ISO 9459 щодо методів випробування водогрійних побутових систем. Матеріали VІ Міжнародної конференції "Відновлювана енергетика XXI століття" // Матеріали VІ Міжнародної конференції "Відновлювана енергетика XXI століття". – Крим. – 2005. – 2005. – С. 62–65.