2(2)07

Nauka innov. 2006, 2(2):76-85
https://doi.org/10.15407/scin2.02.076

Г. Г. Півняк
Національний гірничий університет, Дніпропетровськ

 

Енергозбереження в промисловому секторі економіки України

Розділ: Проблеми розвитку енергетики України
Мова статті: українська
Анотація: Розглянуто чинники, що визначають актуальність проблеми енергозбереження для економіки України. Відзначено, що висока (до 96 %) питома вага продукції виробництв третього та четвертого технологічних укладів обумовлює високу енергоємність ВВП держави. У промисловому секторі національної економіки найбільш енергоємними є металургійна, гірничодобувна, машинобудівна та хімічна галузі (понад 50 % від загального енергоспоживання). Тому впровадження наукоємних енергоефективних технологій та техніки в цих галузях є надзвичайно актуальною проблемою. Потенціал енергозбереження в Україні реалізується через дві складові: структурну та технологічну. Технологічна складова є фактором стратегічних інновацій. Вона дозволяє досягти підвищення ефективності виробництва та споживання енергоресурсів за рахунок впровадження новітніх енергоефективних технологій. Розглянуто інноваційні проекти в промисловому секторі економіки України, що мають пріоритетне значення для вирішення проблем енергозбереження.
Ключові слова: енергозбереження, потенціал енергозбереження, стратегічна інновація.

Повний текст (PDF)