2(3)01

Nauka innov. 2006, 2(3):12-19
https://doi.org/10.15407/scin2.03.012

Г. Г. Півняк, В. В. Ткачов, В. Т. Заїка
Національний гірничий університет, Дніпропетровськ

 

Система енергомоніторингу та управління електропостачанням на підземному видобутку вугілля

Розділ: Енергозберігаючі технології в гірничо-металургійному та паливно-енергетичному комплексах України
Мова статті: українська
Анотація: Проаналізовано рівень використання гірничих машин і установок в процесі видобутку вугілля за критерієм енерговитрат. Встановлено, що потужність приводів на даний час зросла в десятки разів і досягла для комбайнів 710 кВт, для дільничних скребкових та стрічкових магістральних конвеєрів, а також прохідницьких комплексів – 400–500 кВт, проте це не призвело до зниження питомої витрати електроенергії на процесах, пов'язаних з вуглевидобутком. Навпаки, простежується стійка тенденція до її збільшення. За результатами наукових експериментів резерви електрозбереження на дільницях видобутку вугілля складають 13–19 %, на магістральному конвеєрному транспорті 12–57 %, на водовідливі 3–10 %. Для використання цих резервів запропонована система енергоконтролю та управління підземним електропостачанням шахти (СЕУПЕШ). СЕУПЕШ реалізується на платформі сучасних комп'ютерних технологій. Доведено, що СЕУПЕШ за рахунок створення достовірної бази даних щодо електроспоживання дасть можливість організувати оперативну і довгострокову роботу з енергозбереження на основних дільницях та підняти рівень управління і безпеки експлуатації підземного електроенергетичного комплексу шахти. Окупність СЕУПЕШ на шахтах з видобутком вугілля 1,0–1,2 млн т/рік складає 12–15 місяців.
Ключові слова: гірничі машини, електропостачання, потенціал енергозбереження, енергоконтроль, управління, система.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Пивняк Г. Г., Разумный Ю. Т., Заика В. Т. Новые способы и проекты повышения эффективности электроэнергетического комплекса угольной шахты. // Науковий вісник НГА України. – 1999.–№6. – С. 99–105.
2. Ткачев В. В., Козарь Н. В., Проценко С. Н., Шевченко В. И. Компьютерная система автоматизированного управления конвейерным транспортом //Горный журнал. – 1999. – № 6. – С. 48–50.
3. Пивняк Г. Г., Ткачев В. В., Заика В. Т. и др. Система учета и контроля расхода электроэнергии для угольных шахт. // Промышленная энергетика. – 1992. – № 7. – С. 19–21.
4. Цифровая обработка информации для контроля энергоиспользования горных машин и комплексов с программной имитацией схем включения первичных преобразователей / Пивняк Г. Г., Заика В. Т., Разумный Ю. Т., Рыбалко А. Я. // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.техн. зб. – 2000.– Вип. 65. – С. 27–31.