2(3)02

Nauka innov. 2006, 2(3):20-27
https://doi.org/10.15407/scin2.03.020

Г. Г. Півняк, В. І. Кириченко, В. В. Кириченко
Національний гірничий університет, Дніпропетровськ

 

Млини і технологія примусового подрібнювання матеріалів

Розділ: Енергозберігаючі технології в гірничо-металургійному та паливно-енергетичному комплексах України
Мова статті: українська
Анотація: Розглянуто технологічні та енергетичні показники, особливості конструкції і швидкісні режими робочих поверхонь розробленого в Національному гірничому університеті (НГУ) млина для примусового подрібнювання матеріалів у процесі підготовки руди на підприємствах гірничометалургійного комплексу.
Ключові слова: млин, технологія, конструкція, параметри, режим, показники.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Mill modifications for CodelcoChile // Mining J. –1984. – 302, № 7757. – P. 263.
2. Kellerwessel H., Rubin G. Die Gutbettzerkleinerung von Erzenwittels RolienpressenChance und Herausfor derung // Erzmetall. – 1987. – 40, № 4. – P. 170–176.
3. Крюков Д. К. Усовершенствование размольного оборудования горнообогатительных предприятий. – М.: Недра, 1966. – 173 с.
4. Tower mills: installations for finel utsafine grinding // Mining Mag. – 1992. – 166, № 2. – P. 102.
5. Шинкоренко С. Ф. Моделирование процессов измельчения в барабанах вращающихся мельниц // Горн. жл. – 1973. – № 12. – С. 59–63.
6. Півняк Г. Г., Кириченко В. І. Ресурсозбереження та інтенсифікація процесів подрібнення. – Дніпропетровськ: НГА України, 2001. – 163 с.
7. Півняк Г. Г., Кириченко В. І. Електромеханічні системи енергонапружених барабанних млинів. – Дніпропетровськ: НГА України, 2000. – 166 с.
8. Патент України 31043А.