2(3)03

Nauka innov. 2006, 2(3):28-37
https://doi.org/10.15407/scin2.03.028

В. І. Кириченко, М. І. Школа, В. В. Кириченко, Р. О. Боровик
Національний гірничий університет, Дніпропетровськ

 

Програмно керований збудник для синхронних двигунів

Розділ: Енергозберігаючі технології в гірничо-металургійному та паливно-енергетичному комплексах України
Мова статті: українська
Анотація: Показана доцільність використання методу програмного керування напругою збудника для зниження динамічних навантажень в перехідних режимах. Наведені функціональні схеми пристроїв для керування напругою збудження у випадках одно та дводвигунного синхронного приводу барабанного млина.
Ключові слова: алгоритм, збудник, привод, момент, режим, показники.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Півняк Г. Г., Школа М. І., Кириченко В. В. Роль програмного керування в забезпеченні надійності багатомасових систем з синхронними електроприводами. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2002. – № 3. – С. 81–87.
2. Виноградов Б. В. О динамических нагрузках в приводах рудоразмольных мельниц с синхронными двигателями. // Горная электромеханика и автоматика. – К., 1981. – Вып. 38. – С. 80–85.
3. Крюков Д. К. Усовершенствование размольного оборудования горнообогатительных предприятий. – М.: Недра, 1966. – 173 с.
4. Кириченко В. И., Боровик Р. А. Влияние кинематических возмущений на динамические нагрузки привода барабанной мельницы ММС90х30. // Обогащение полезных ископаемых: Научн.техн.сб. – 2004. – Вып. 19(60). – С. 43–50.
5. Яланський О. А., Кириченко В. В., Савенко В. А. Нестабильность параметров синхронного привода и ее компенсация с помощью фаззилогики. // Дніпропетровськ: Науковий вісник НГУ. – 2004. –№3. – С. 47–51.
6. Півняк Г. Г., Кириченко В. І. Електромеханічні системи енергонапружених барабанних млинів. – Дніпропетровськ: НГА України, 2000. – 166 с.