2(3)05

Nauka innov. 2006, 2(3):44-47
https://doi.org/10.15407/scin2.03.044

В. М. Куваєв, Ю. П. Карпинський, В. О. Чигринський, І. В. Політов, Д. О. Іванов
Національний гірничий університет, Дніпропетровськ

 

Автоматизація діючих безперервних прокатних станів на підставі комп'ютерних технологій

Розділ: Енергозберігаючі технології в гірничо-металургійному та паливно-енергетичному комплексах України
Мова статті: російська
Анотація: Для діючих на Україні безперервних прокатних станів актуальним є максимальне використання можливості діючого обладнання як для підвищення якості продукції, так і для скорочення не виробничих простоїв, а також для запобігання втрат металу на налагодження технологічних режимів виробництва прокату. Одним із способів розв'язання даної задачі є автоматизація станів на основі комп'ютерних технологій. Досвід Національного гірничого університету з автоматизації безперервних дрібносортних та дротових станів комбінату "Криворіжсталь" підтвердив ефективність даного напрямку автоматизації безперервних станів.
Ключові слова: безперервні прокатні стани, автоматизація, комп'ютерні технології.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Матвеев Б. Н. Некоторые особенности современных мелкосортных станов. // Сталь. – 1998. – № 6. – С. 35–41.
2. Матвеев Б. Н. Новое в производстве балок и сортовых профилей. // Сталь. – 1999. – № 3. – С. 35–40.
3. Шор С. М. Новейшие разработки по технологии редукционнокалибровочных станов. // Металлургическое производство и технология металлургических процессов. – 1999. – С. 52–58.
4. Калинин В. И., Кофман М. Е., Веселов В. Ф. и др. Освоение системы управления скоростным режимом прокатки в линии стана 350/250. // Сталь.– 2003. – № 2. – С. 59–62.
5. Куваев В. Н., Политов В. И. Опыт создания программного обеспечения АСУТП непрерывного мелкосортного стана. // Бюл. науч. техн. инф. Черная металлургия. – 1999. – № 11–12 (1199–1200). – С. 45–48.
6. Шеремет В. А., Бабенко М. А., Щур В. А. и др. Система управления скоростным режимом прокатки сортовой линии мелкосортнопроволочного стана 250/150 ОАО "КГМК "Криворожсталь". // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2004. – № 3. – С. 104–110.
7. Шеремет В. А., Бабенко М. А., Кекух А. В. и др. Электромагнитный контроль процесса термоупрочнения проката крупных сечений. // Металлургическая и горнорудная промышленность. –2004. – № 6. – С. 102–105.