2(3)07

Nauka innov. 2006, 2(3):54-58
https://doi.org/10.15407/scin2.03.054

Р. П. Дідик
Національний гірничий університет, Дніпропетровськ

 

Умови утворення субмікротріщин при вибуховому зміцненні металів

Розділ: Енергозберігаючі технології в гірничо-металургійному та паливно-енергетичному комплексах України
Мова статті: Англійська
Анотація: За допомогою електронної мікроскопії вивчене утворення субмікротріщин, розташованих на певній відстані від джерела під дією потужної ударної хвилі. Оптимальні параметри ударної хвилі (тиск, ступінь деформації), при яких знижується утворення субмікротріщин, визначені теоретично та підтверджені експериментально. Розроблені ефективні засоби запобігання мікроруйнувань у процесі зміцнення металів вибухом.
Ключові слова: зміцнення, ударні хвилі, субмікротріщини, ступінь деформації, детонація, вибухові речовини.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Универсальная зависимость параметров упрочнения металлов от интенсивности ударноволнового воздействия / Дерибас А. А., Нестеренко В. Ф., Тесленко Т. С. // ФГВ. – 1982. – № 6. – С. 68–74.
2. Возможный механизм действия двухслойного заряда ВВ при взрывном упрочнении металла / Дидык Р. П., Грязнова Л. В., Семенюк Е. Н., Усов О. Я. // ФГВ. – 1980. – № 1. – С. 124–125.
3. Козорезов К. И., Скугорова Н. Ф. Урочнение деталей ударными волнами // Изв. АН СССР, ФизХОМ. – 1969. – № 2. – С. 78–83.
4. Одинг И. А., Либеров Ю. П. Развитие повреждаемости в никеле при статическом растяжении // Изв. АН СССР. – Металлургия и топливо. – 1963. – № 6. – С. 126–128.
5. Одинг И. А., Либеров Ю. П. Накопление дефектов и образование субмикротрещин при статическом растяжении армкожелеза // Изв. АН СССР, Металлургия и горное дело. – 1964. – № 1. –С. 18–21.
6. Соболенко Т. М. Исследования упрочнения некоторых металлов после воздействия взрывных нагрузок: Автореф. дис. канд. техн. наук. – Новосибирск, 1966.
7. Тесленко Т. С. Особенности структуры и свойства металлов в условиях взрывного нагружения: Автореф. дис. канд. техн. наук. – Новосибирск, 1981.