2(3)08

Nauka innov. 2006, 2(3):59-68
https://doi.org/10.15407/scin2.03.059

Р. П. Дідик, В. Є. Олішевська, Г. С. Олішевський
Національний гірничий університет, Дніпропетровськ

 

Пластична деформація і поширення втомлених тріщин у шарових металевих композиціях, отриманих зварюванням вибухом

Розділ: Енергозберігаючі технології в гірничо-металургійному та паливно-енергетичному комплексах України
Мова статті: російська
Анотація: Експериментально доведена можливість підвищення тріщиностійкості конструкційних матеріалів шляхом використання шаруватих композицій, що мають у своїй структурі бар'єри – межі шарів, створені зварюванням вибухом.
Ключові слова: шаровий композиційний матеріал, зварювання вибухом, межа розділу, тріщина, тріщиностійкість, кінетика руйнування від утомленості, механізм руйнування.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Иванова В. С., Терентьев В. Ф. Природа усталости металлов. – М.: Металлургия, 1975. – 455 с.
2. Дидык Р. П. Исследование возможности использования взрыва для получения биметаллических и бислойных труб: Дис. канд. техн. наук. – Днепропетровск, 1965. – 221 с.
3. Захаренко И. Д. Сварка металлов взрывом. – Минск: Навука і тэхніка, 1990.–204 с.
4. Ковалевский В. Н. Принципы создания эрозионностойких слоистых композиционных материалов методами импульсного нагружения и технология производства труб для изделий новой техники: Дис. д-ра техн. наук. – Минск, 1989. – 492 с.
5. Олишевская В. Е. Исследование вязкости разрушения слоистых композиционных материалов. // Науковий вісник НГАУ. – 2001. – № 6. – С. 54–57.
6. Иванова В. С. Разрушение металлов. – М.: Металлургия, 1979. – 167 с.
7. Статья на специальную тему / Н. Г. Минаев, В. Н. Ковалевский, В. Д. Харитонов, Г. И. Киселева // ЖОТ. – 1983. – № 9. – С. 12–17.
8. Механика разрушения и прочность материалов: Справ. пособие: В 4 т. / Под общей ред. В. В. Панасюка. – К.: Наук. думка, 1988.