2(3)09

Nauka innov. 2006, 2(3):69-74
https://doi.org/10.15407/scin2.03.069

А. О. Бондаренко, Є. С. Запара
Національний гірничий університет, Дніпропетровськ

 

До обґрунтування раціональної технології розробки обводнених і підводних родовищ пісків

Розділ: Енергозберігаючі технології в гірничо-металургійному та паливно-енергетичному комплексах України
Мова статті: російська
Анотація: Обґрунтована актуальність використання землесосних снарядів на підставі порівняльного технікоекономічного аналізу відомих і апробованих технологічних схем розробки материкових об воднених родовищ пісків за критерієм мінімальної собівартості видобутку 1 м3 корисної копалини. Розроблена нетрадиційна технологія підводного видобутку пісків у річкових та морських умовах, яка дозволяє розробляти складноструктурні родовища при мінімізації шкоди навколишньому середовищу і зменшенні питомих витрат на видобувні роботи.
Ключові слова: пісок, обводнене родовище, собівартість видобутку, екологічно ощадлива технологія.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Справочник по горнорудному делу. Открытые работы. Том 1. – М.: Гос. научнотехн. издат. литерат. по горному делу, 1960. – 926 с.
2. Збірник норм і розцінок для визначення кошторисної вартості експлуатації будівельних машин та механізмів. ДБН IV337. – К.: Держкоммістобудування України, 1997. – 123 с.
3. Балабановский песчаный карьер: Рабочий проект. Горная часть. – Днепропетровск: НГУ, 2004.
4. Проект опытнопромышленной разработки участка "Коминтерн1" Александровского месторождения песка: Рабочий проект. – Днепропетровск: НГУ, 2005.
5. Бондаренко А. А. Горные машины для подводных горных работ: Учебное пособие. – Днепропетровск: РИО НГУ Украины, 2003. – 90 с.
6. Шнюков Е. Ф., Зиборов А. П. Минеральные богатства Черного моря. – Киев: ООО "КарбонЛтд", 2004. – 279 с.
7. Патент України на винахід № 46197, Е21С50/00 / Грунтозабірний пристрій / Бондаренко А. О., Запара Є. С., Франчук В. П., Кухар В. Ю.; Опубл.5.05.2002. Бюл. № 5.