2(3)10

Nauka innov. 2006, 2(3):75-79
https://doi.org/10.15407/scin2.03.075

В. П. Франчук, К. С. Заболотний, Т. В. Безпалько
Національний гірничий університет, Дніпропетровськ

 

Навчальний центр технологіям САD/САМ/САЕ/РDМ ТА СALS

Розділ: Енергозберігаючі технології в гірничо-металургійному та паливно-енергетичному комплексах України
Мова статті: українська
Анотація: На базі кафедри гірничих машин та інжинірингу Національного гірничого університету створено навчальний центр Міністерства освіти і науки України. Визначено мету діяльності: перепідготовка та підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів і фахівців підприємств, організацій та установ, проведення наукових досліджень, надання інжинірингових і консалтингових послуг, розробка відповідного методичного забезпечення за технологіями САD/САМ/САЕ/РDМ та САLS.
Ключові слова: навчальний центр, САD/САМ/САЕ/РDМ, САLS, інформаційні технології, Solid Works, інжиніринг, проектування.

Повний текст (PDF)