2(3)11

Nauka innov. 2006, 2(3):80-91
https://doi.org/10.15407/scin2.03.080

Б. С. Бусигін1, С. Л. Нікулін1, В. В. Залеський2
1 Національний гірничий університет, Дніпропетровськ
2 КП "Кіровгеологія", м Кам'янка Черкаської області

 

Комп'ютерна технологія пошуків золота на південно-західному схилі українського щита

Розділ: Енергозберігаючі технології в гірничо-металургійному та паливно-енергетичному комплексах України
Мова статті: російська
Анотація: Представлено технологію інтегрованого комп'ютерного аналізу комплексних геологогеофізичних даних при пошуках золота в межах південнозахідного схилу Українського щита. Дано опис спеціалізованої геоінформаційної системи РАПІД. Результати застосування технології продемонстровані на прикладі Сорокінської зеленокам'яної структури з виділенням ділянок, перспективних щодо золотоносності. Надано рекомендації з постановки крупномасштабних досліджень у їх межах.
Ключові слова: комп'ютерна технологія, геоінформаційна система, золоторудні об'єкти, геологогеофізичні зйомки, прогнозні карти.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Бусыгин Б. С., Мирошниченко Л. В. Распознавание образов при геологогеофизическом прогнозировании. – Днепропетровск: Издво ДГУ, 1991.– 168 с.
2. Кац Я. Г., Тевелев А. В., Полетаев А. И. Основы космической геологии. – М: Недра, 1988. – 430 с.
3. Миловский Г. А. Применение крупномасштабной панхроматической и спектрозональной космической съемки для прогноза эндогенного оруденения на севере Архангельской области. // Исследование Земли из космоса. – 2003. – № 4. – С. 38–41.
4. Busygin B., Inozemtsev S., Nikulin S. The integrated analysis of geologicalgeophysical and remote sensing data at the gold prospecting in Western Uzbekistan // 67rd EAGE conference: Extended Abstracts.– Madrid, Spain. – June, 2005.
5. Haralick R. M. Textural features for image classification // IEEE Transaction on Systems, man and Cybernetics SMC3. – 1973. – P. 610–621.
6. Ахметшин А. М., Бойко В. А., Бусыгин Б. С. Статистическая классификация текстурных изображений методом обобщённого спектрального анализа в базисе Грамма–Шмидта. // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2005. – № 2. –С. 108–114.
7. Бусыгин Б. С., Залесский В. В., Никулин С. Л. Прогнозирование золоторудной минерализации в районе Сорокинской зеленокаменной структуры. // Науковий вісник НГУ. – 2006. – № 3. – С. 13–25.
8. Пуговкин А. А. Компьютерная обработка результатов дешифрирования космических материалов для ресурсной оценки территорий (КарелоКольский регион). // Исследование Земли из космоса. – 2000. – № 1. – С. 67–71.
9. Kohonen T. Selforganization and associative memory // Series in Information Sciences, vol. 8. – Berlin: Springer Verlag. – 1984. – 417 p.
10. Бусыгин Б. С., Мирошниченко Л. В. Оценка информативности признаков при крупномасштабном геофизическом прогнозе. // Геофиз. журнал. – 1991. – Т. 13, N 3. – С. 35–46.
11. Кукушкин Д. А., Ян Г. Х. Некоторые вопросы методики анализа линеаментов (по данным дешифрирования космических снимков). // Исследование Земли из космоса. – 1983. – № 1. – С. 51–56.