2(3)12

Nauka innov. 2006, 2(3):92-97
https://doi.org/10.15407/scin2.03.092

А. О. Кожевников
Національний гірничий університет, Дніпропетровськ

 

Імпульсна технологія буріння глибоких геологорозвідувальних свердловин високочастотними гідроударними машинами з відбивачами гідравлічних хвиль

Розділ: Енергозберігаючі технології в гірничо-металургійному та паливно-енергетичному комплексах України
Мова статті: російська
Анотація: Стаття присвячена питанням підвищення ефективності буріння глибоких геологорозвідувальних свердловин Пропонується новий спосіб імпульсного буріння – обертальноударне буріння високочастотними гідроударними машинами з відбивачами гідравлічних хвиль. Встановлено, що його ефективність визначається співвідношенням рівнів ударної потужності гідроударної машини та вибійної потужності обертального буріння і зростає при збільшенні глибини свердловини. Розкрита подвійна негативна роль температурного фактора. Показано, що на ефективність буріння впливають теплофізичні властивості гірської породи, матеріалу бурової коронки і очисного агента. Запропоновані нові конструкції відбивачів і схеми їх установлень в компоновку з гідроударником. Основні результати роботи знайшли промислове застосування, зокрема в практиці буріння глибоких геологорозвідувальних свердловин.
Ключові слова: обертальноударне буріння, свердловина, гідроударна машина, відбивач, імпульсна технологія.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Кожевников А. А. Научные основы вращательноударного бурения глубоких геологоразведочных скважин высокочастотными гидроударными машинами с отражателями гидравлических волн: Дис. докт. техн. наук. – Днепропетровск, 1998. – 365 с.
2. Кожевников А. А., Гошовский С. В., Мартыненко И. И. Импульсные технологии бурения геологоразведочных скважин. – К.: Изд. УкрГГРИ, 2003. – 208 с.