2(3)14

Nauka innov. 2006, 2(3):101-110
https://doi.org/10.15407/scin2.03.101

А. М. Бражененко, А. О. Кожевников, А. К. Судаков
Національний гірничий університет, Дніпропетровськ

 

Технологія ізоляції зон поглинання бурових свердловин з використанням термопластичних матеріалів

Розділ: Енергозберігаючі технології в гірничо-металургійному та паливно-енергетичному комплексах України
Мова статті: російська
Анотація: На основі аналітичних, стендових, свердловинних і виробничих досліджень запропонована принципово нова, нетрадиційна технологія ізоляції зон поглинання, яка базується на заповненні каналів поглинання розплавом легкоплавких матеріалів.
Ключові слова: буріння, свердловина, поглинаючий горизонт, промивна рідина, поглинання рідини, ізоляція горизонтів, тампонажні матеріали, теплове джерело, термопластичні матеріали, розплав.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Рафиенко И. И. Эффективные методы ликвидации поглощений промывочной жидкости при бурении. – М.: Недра, 1967. – 158 с.
2. Титков Н. И., Гайворонский А. А. Изоляция поглощающих горизонтов при бурении скважин. –М.: Гостоптехиздат, 1960. – 248 с.
3. Мехтиев Э. Х. Бурение скважин с очисткой забоя аэрированными жидкостями. – М.: Недра, 1980. – 77 с.
4. Ивачев Л. М. Борьба с поглощениями промывочной жидкости при бурении геологоразведочных скважин. – М.: Недра, 1982. – 293 с.
5. Патент UA 21629 А, МКИ Е21 В19/00. Спосіб тампонування свердловин. / А. М. Бражененко, М. А. Дудля, О.М. Давиденко, А. К. Судаков (UA). – № 97020756. Замовлено 20.02.97; Друк. 30.04.98; Бюл. № 2.
6. Патент UA 42311А. Вибійне теплове джерело. / В. Ф. Сірик, А. К. Судаков (UA). – Друк. 30.9.00; Бюл. № 9.
7. Патент UA 40259А. МКИ Е21 В19/00. Тампонажна термопластична суміш. /А. М. Бражененко, А. К. Судаков (UA). – Друк. 30.06.00; Бюл. № 5.
8. Судаков А. К. Технология изоляции зон поглощения буровых скважин с применением термопластичных материалов: Дис. канд. техн. наук. – Днепропетровск, 2000. – 204 с.