2(3)15

Nauka innov. 2006, 2(3):111-113
https://doi.org/10.15407/scin2.03.111

А. О. Войтенко, В. П. Меліхов
Національний гірничий університет, Дніпропетровськ

 

Газодетонаційні млини

Розділ: Енергозберігаючі технології в гірничо-металургійному та паливно-енергетичному комплексах України
Мова статті: російська
Анотація: У статті розглянуто відмітні особливості і принцип дії газодетонаційних млинів. Наведено параметри лабораторної установки і характеристики подрібнення різних матеріалів.
Ключові слова: вибух газу, подрібнення, газодетонаційний млин, енергозбереження.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Войтенко А. Е. Перспектива применения детонационногазового измельчения. // Тез. докл. междунар. конф. "Современные пути развития горного оборудования и технологий переработки минерального сырья". – Днепропетровск, 1996. – С. 35.
2. Войтенко А. Е., Мелихов В. П. Эксперимент по газодетонационному измельчению минерального сырья. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – Днепропетровск, 1977. – № 1 (специальный выпуск). – С. 40.
3. Войтенко А. Е., Ганкевич В. Ф., Мелихов В. П. Принцип действия и конструктивная схема газодетонационной мельницы. // Тез. докл. междунар. конф. "Современные пути развития горного оборудования и технологий переработки минерального сырья", посвященная 60летию кафедры горных машин Национальной горной академии Украины. – Днепропетровск, 1997. – С. 28.
4. Войтенко А. Е., Ганкевич В. Ф., Мелихов В. П. Экспериментальные исследования газодетонационного измельчения. // Обогащение полезных ископаемых: научн.техн. сб. – 1998. Вып. 1 (42). – С. 40.
5. Войтенко А. Е., Ганкевич В. Ф., Горобец Л. Ж., Мелихов В. П. Газодинамические мельницы и их особенности. // Науковий вісник НГАУ. – 1999. –№2. – С. 108.
6. Мелихов В. П. Модель ускорения материала в газодетонационной мельнице. // Науковий вісник НГАУ. – 2001. – № 6. – С. 67.
7. Мелихов В. П. Выбор параметров газодетонационных мельниц // Науковий вісник НГАУ. – 2002. – № 5. – С. 54.