2(3)18

Nauka innov. 2006, 2(3):118-126
https://doi.org/10.15407/scin2.03.118

І. С. Кузнєцова
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

 

Аналіз моделей інноваційних систем

Розділ: Світ інновацій
Мова статті: російська
Анотація: В статті представлені результати дослідження структурнофункціональної специфіки моделей національних інноваційних систем.
Ключові слова: інновація, інноваційна система.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Основы инновационного менеджмента: теория и практика: Учеб. пособие / Под ред. П.Н. Завлина и др. – М.: ОАО "НПО "Издательство "Экономика", 2000. – 475 с.
2. Салтыков Б. Г. НИС: проблемы и перспективы // novaman.ru.
3. Одретч Д. Значение малых предприятий в придании экономике США динамичного характера // www.nisse.ru.
4. Фадеева В. Национальная инновационная система Германии // www.innovbusiness.ru.
5. Бойко И. Технологическая политика: иммитационный сценарий (опыт восточноазиатских стран) // www.stra.teg.ru.
6. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / За ред. Л. І. Федулової. – К.: "Основа", 2005. – 552 с.
7. Бойко И. Перспективы инновационного развития восточноевропейских стран // Экономист. – 2005. – №2. – С. 78–82.