2(5)02

Nauka innov. 2006, 2(5):18-24
https://doi.org/10.15407/scin2.05.018

Д. О. Єгер1, Ю. О. Зарубін1, М. В. Гунда1, В. П. Гришаненко1, А. О. Васеньова1, О. В. Горбунов1, Ю. С. Левандович1, А. В. Кучернюк2
1 ДП “Науканафтогаз”, Київ
2 НАК “Нафтогаз України”, Київ

 

Ефективність застосування системи горизонтальних свердловин для вилучення запасів високов’язкої нафти

Розділ: Інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: українська
Анотація: В роботі розглянуто один з перспективних методів підвищення ефективності вилучення запасів високов'язкої нафти і важковидобувних запасів вуглеводнів з використанням системи горизонтальних свердловин, яка на сьогоднішній день потребує широкого впровадження в нафтогазовій галузі України. На прикладі Орховицького родовища наведено ефективне впровадження системи горизонтальних свердловин з підтриманням пластового тиску, що дає можливість забезпечити відпрацювання методології розробки покладів високов'язкої нафти системою горизонтальних свердловин з подальшим використанням набутого досвіду на нафтогазових родовищах України.
Ключові слова: родовище, поклад, свердловина, горизонтальні стволи, важковидобувні запаси, розробка, коефіцієнт вилучення нафти.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Бердин Т. Г. Проектирование разработки нефтегазових месторождений системами горизонтальных скважин. – М.: Недра, 2001. – 198 с.
2. Оганов К. О., Кунцяк Я. В., Гаврилов Я. С., Дубленич Ю. В. та ін. Практика буріння і експлуатації свердловин з горизонтальними стовбурами. – К.: Наук. думка, 2002. – 197 с.
3. Сборник научных трудов по результатам научно-технических работ за 2003 г. // ОАР "НК"Роснефть. –М.: "ЦНТИИТЭнефтехим", 2004. – т. V. – 369 с.