2(5)03

Nauka innov. 2006, 2(5):25-33
https://doi.org/10.15407/scin2.05.025

І. Ч. Лещенко
Інститут загальної енергетики НАН України, Київ

 

Комплекс параметричної діагностики основного обладнання компресорних станцій систем трубопровідного транспорту газу та результати його апробації

Розділ: Інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: українська
Анотація: Описано програмний комплекс параметричної діагностики газотурбінних установок та відцентрових нагнітачів компресорних станцій. Наведені результати його апробації на компресорних станціях Сизрань ТОВ "Волгоградтрансгаз" та Пуртазівська ТОВ "Сургутгазпром".
Ключові слова: газотранспортна система, компресорна станція, відцентровий нагнітач, газотурбінна установка, фактичний технічний стан обладнання.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Ковалко М. П. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування систем трубопровідного транспорту газу. – К.: Українські енциклопедичні знання, 2001. – 288 с.
2. Беккер М. В., Ільченко Б. С., Прищепо О. О., Івасютяк І. С. Розроблення і промислова апробація комплексу режимно-технологічних задач на основі діагностування функціонально-технічного стану ГПА. // Нафтова і газова промисловість – 2004.– № 3. – С. 46–50.
3. Линецкий И. К., Лещенко И. Ч., Вертепов А. Г. Получение и учет фактических характеристик оборудования при расчетах режимов компрессорных станций магистральных газопроводов. // Проблеми загальної енергетики. – 1999. – № 1. – С. 40–47.
4. Зарицкий С. П., Вертепов А. Г. Контроль и получение характеристик ЦБН. // Газовая промышленность. –2001. – № 8. – С. 57–58.
5. Ильченко Б. С., Измалков Б. И. Системные принципы синтеза методов и моделей оценки фактического функционально-технического состояния эксплуатируемого парка газоперекачивающих агрегатов. // Проблемы машиностроения. – 2004. –№2. – С. 3–7.