2(5)05

Nauka innov. 2006, 2(5):41-52
https://doi.org/10.15407/scin2.05.041

П. П. Драбич, О. П. Драбич, П. Б. Дуб, М. Д. Пугач, І. Г. Стецько, І. М. Яворський
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, Львів

 

Електромагнітна пошуково-вимірювальна система ІМК-5

Розділ: Інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: українська
Анотація: Описана структурна схема, принцип дії і методика метрологічної атестації розробленої у ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України електромагнітної пошуково-вимірювальної системи ІМК-5, яка одночасно визначає вісь протяжних підземних струмопровідних комунікацій, вимірює глибину їх залягання і виявляє безконтактним методом місця пошкоджень ізоляційних покрить. Наведені технічні характеристики створеної системи
Ключові слова: підземна комунікація, пошуково-вимірювальна система, метрологічна атестація.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Гордиенко В. И., Убогий В. П., Ярошевский Е. В. Электромагнитное обнаружение инженерных коммуникаций и локальных аномалий. – К.: Наук. думка, 1981. – 227 с.
2. Бахмутский В. Ф., Зуенко Г. И. Индукционные кабелеискатели. – М.: Связь, 1970. – 112 с.
3. Плахтий А. К. Приборы и методы поиска подземных сооружений при выполнении инженерно-геодезических работ. – М.: Недра, 1969. – 74 с.
4. Строительство кабельных сооружений связи: Справочник. / Д. А. Барон, И. И. Гроднев, В. Н. Евдокимов и др. – М.: Радио и связь. – 768 с.
5. А. c. 1471138 (CCCР). МКИ4 G01V3/10. Бесконтактный измеритель тока в трубопроводе. / Р. М. Джала, Б. Я. Вербенец. – Опубл. 07.04.1989, Бюл. № 13.
6. Григорович К. К., Ягола Г. К. Методы и средства оценки состояния изоляционных покрытий подземных трубопроводов. // Коррозия и защита в нефтяной промышленности. М., 1979. – № 9.– С. 17–20.
7. Драбич П. П. Поиск и обследование протяженных электропроводящих коммуникаций. // Измерительная техника. М., 1996. – № 3. – С. 56–58.
8. Драбич П. П. Электромагнитная система определения координат подземных инженерных коммуникаций. // Метрология: приложение к журналу "Измерительная техника". М., 1996. – № 7. – С. 14–23.
9. Патент 2119094 (Великобританія). МПК4 G01V3/10.Пристрій для вимірювання дефектів у ізоляційних покриттях. / П. Таймен, Р. Тутер. – Опубл. 09.11.1983.
10. Патент 2070783A (Великобританія). МПК4 R19/00. Вимірювання струму в провіднику. / М. І. Хауелл, Е. Дуглас, С. Чаммерс. – Опубл. 09.09.1981.
11. Джала Р. М. Електромагнітні обстеження і контроль корозії трубопроводів. // Механіка руйнування і міцність матеріалів: Довідн. посібник. / Під загальною ред. В. В. Панасюка. – Т. 5: Неруйнівний контроль і технічна діагностика. / Під ред. З. Т. Назарчука. – Львів: ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України. – 2001. – Розд. 5. – С. 263–330.
12. Драбич П. П., Драбич О. П., Стецько І. Г. Електромагнітні прилади і системи пошуку і обстеження підземних магістральних трубопроводів. / Ринок інсталяційний. – Львів: ЕКОінформ. – Вип. 09. – 2001. – С. 17–19.
13. Патент 15042А (Україна), МПК 5G01V3/10. Глибиномір. / О. А. Вакульський, П. П. Драбич, В. Г. Дума. – Опубл. 30.06.1997 р., Бюл. № 3.
14. Патент 10884А (Україна), МПК 5G01V3/10, H03K3/84. Генератор для пошуку і обстеження підземних комунікацій. / П. П. Драбич. – Опубл. 25.12.1996 р., Бюл. № 4.
15. Деклараційний патент 55043А (Україна), МПК 7G01R19/00, G01R33/02, G01V3/10. Багатоканальна пошуково-вимірювальна система. / Ю. В. Банахевич, П. П. Драбич, О. П. Драбич, А. О. Кичма, Р. І. Коваль, І. Г. Стецько, І. М. Яворський. – Опубл. 17.03.2003 р., Бюл. № 3.
16. Заявка на винахід 2004032144 (Україна), МПК 7G01V3/10, H03K3/84. Пристрій для збудження в струмопровідних комунікаціях електромагнітного поля складної форми. / П. П. Драбич, О. П. Драбич, П. Б. Дуб, І. Г. Стецько. – Опубл. 17.10.2005 р., Бюл. № 10.
17. Драбич П. П., Драбич О. П., Стецько І. Г. Електромагнітна пошуково-вимірювальна система ІМК-5. / Праці сьомої Всеукраїнської міжнародної конференції "Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів" (УкрОБРАЗ'2004). – Київ: Міжнародний наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. 11–15 жовтня 2004 р.– С. 271–272.
18. Дикмарова Л. П. Анализ геометрии установок индуктивных методов электроразведки. – К.: Наук. думка, 1968. – 158 с.
19. ГСТУ 45.004-97. Обладнання трасопошукові. Загальні технічні умови. – Київ: Держкомзв'язку України, 1997 р. – 13 с.