2(5)09

Nauka innov. 2006, 2(5):81-92
https://doi.org/10.15407/scin2.05.081

Б. М. Данилишин, В. С. Міщенко
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Київ

 

Рента та розвиток рентних відносин в Україні

Розділ: Інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: українська
Анотація: Проаналізовані вітчизняна практика запровадження рентного регулювання та оподаткування в природно-ресурсній сфері та досвід щодо розв'язання зазначених питань в інших країнах. Проведено наукову систематизацію та узагальнення відповідної проблематики. Обґрунтовано необхідність посилення рентних принципів і напрямів діяльності уряду в рамках завдань щодо здійснення більш ефективної державної регуляторної політики. Встановлені програмні напрями (базові складові) реалізації рентної політики та розроблені конкретні пропозиції щодо удосконалення системи платежів за природокористування та збільшення рентної складової в доходах державного бюджету.
Ключові слова: рента, природні ресурси, рентна політика, рентне регулювання, платне природокористування.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Данилишин Б. М., Міщенко В. С. Реформування відносин власності на природні ресурси. // Економіка України. – 2003. – №9. – С. 34–42.
2. Міщенко В. С., Данилишин Б. М. Природноресурсна рента і рентна політика в Україні. // Економіка України. – 2003. – № 12. – С. 3–14.
3. Данилишин Б. М., Міщенко В. С. Рентна політика в Україні. – К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ. – 2004. – 67 с.
4. Кваснюк Б. Є. Рента і рентні відносини в Україні. // Економічна теорія. – 2004. – № 1.– С. 9–23.
5. Геєць В. Нестабільність та екологічне зростання. – К.: Ін-т економ. прогнозування НАН України. –2000. – 344 с.
6. Использовать природно-ресурсный потенциал Украины / Мамутов В. К., Панов Б. С., Попов Н. А., Щетников А. И. – 2002. (http:www.sustainable_cities.net.ua).
7. Лисецький А. С. Рента – податкове поле агропромислового комплексу. // Фінанси України. – 2004.– № 3. – С. 90–98.
8. Львов Д. С. Проблеми довгострокового соціальноекономічного розвитку Росії. // Економіка і прогнозування. – 2003. – № 2. – С. 3–11.
9. Малий І. Й. До питання про теорію земельної ренти та проблеми реформування земельних відносин.// Економіка України. – 2000. – № 8. – С. 49–54.
10. Міщенко В. С. Гірничий капітал і ресурсна рента як інструмент державного управління надрокористуванням. – Київ: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. – 2004. – 44 с.
11. Міщенко В. С. Проблема впровадження рентних платежів у надрокористуванні. // Економіка України. – 1995. – № 9. – С. 87–89.
12. Амоша О. І., Старченко Л. Л. Економічне стимулювання: регулювання рентних відносин у вугільній промисловості. // Уголь Украины. – 2003. –№4. – С. 19–25.
13. Ревенко М. Удосконалення державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки. // Економіка України. – 2003. – № 2. – С. 51–55.
14. Чубук Л. П. Зміни у системі оподаткування нерухомості як перспективний напрям податкової політики. // Фінанси України. – 2004. – № 3. – С. 99–105.