2(5)10

Nauka innov. 2006, 2(5):94-104
https://doi.org/10.15407/scin2.05.094

В. М. Трегобчук
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

 

Актуальні проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку національного агропромислового комплексу

Розділ: Cільськогосподарські і аграрні технології
Мова статті: українська
Анотація: Розглянуті теоретико-методологічні та організаційно-економічні аспекти переведення вітчизняного агропромислового виробництва на інноваційно-інвестиційну модель розвитку. Обговорюються питання специфіки агропромислової науково-інноваційної діяльності, формування ринку науково-технічної й інноваційної продукції і малого підприємництва в науково-інноваційній сфері агропромислового комплексу (АПК) України.
Ключові слова: інноваційно-інвестиційна модель розвитку, національний АПК, науково-інвестиційна діяльність, ринок науково-технічної та інноваційної продукції, мале підприємництво в науково-інноваційній сфері.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. – М.: Academia, 1999. – 787 с.
2. Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні і практичні аспекти) / Відп. ред. акад. УААН В. М. Трегобчук. –К.: Ін-т екон. НАН України, 2003. – 259 с.
3. Государственное регулирование сельского хозяйства: концепции, механизмы, эффективность. –М.: ВИАПИ им. А. А. Никонова, "Энциклопедия российских деревень". – 2005. – 664 с.
4. Дацій О. І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України. – К.: ННЦ ІАЕ, 2004. – 428 с.
5. Петров В. М. Інноваційні пріоритети технічної політики в АПК. – Економіка АПК. – 2005. – №7. – С. 11–17.
6. Ратанин П. И. Инновационное предпринимательство в переходный период России к рынку. – М.: Известия, 1993. – 174 с.
7. Сільське господарство України за 2004 рік / Держкомстат України. – К., 2005. – 340 с.
8. Теория и механизм инноваций в рыночной экономике / Под ред. Ю.В.Яковца. – М., 1997. – 183 с.
9. Яковец Ю. В. Ускорение научно-технического прогресса: теория и экономический механизм. –М.: Экономика, 1988. – 333 с.