2(5)11

Nauka innov. 2006, 2(5):105-108
https://doi.org/10.15407/scin2.05.105

В. П. Гарам, Д. В. Читаєв
Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, Київ

 

Оптимізаційний підхід до визначення потреби полів господарства у мінеральних добривах

Розділ: Cільськогосподарські і аграрні технології
Мова статті: українська
Анотація: Розглядаються можливості розрахунку та оптимізації на основі теорії рішень кількості мінеральних добрив, що будуть внесені при формуванні врожаю рослинницьких культур, в залежності від забезпеченості ґрунту елементами живлення рослин. Показано, що розрахунки можуть забезпечити значну економію матеріальних ресурсів по відношенню до нормативних методів.
Ключові слова: мінеральні добрива, рослинництво, врожай, ґрунт, оптимізація.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Лісовий М. В. Застосування мінеральних добрив та відновлення родючості ґрунтів.// Вісник аграрної науки. – 1998. – № 8.
2. Устойчивость земледелия: проблемы их решения. / Под редакцией В. Ф. Сайко. – К.: Урожай, 1993.
3. Нормативи ґрунтозахисних контурно-меліоративних систем землеробства. / За редакцією О. Г. Тараріко, М. Г. Лобаса. Київ, 1998.
4. Гарам В. П, Осьмак Г. М, Цвей Я. П. Розрахунок норм добрив у системі підтримки рішень агронома. // Зб-к наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. В. Погорілого. – 2003. – Вип. 7 (21).