2(6)01

Nauka innov. 2006, 2(6):18-30
https://doi.org/10.15407/scin2.06.018

В. М. Ажажа1, Б. В. Борц1, І. М. Бутенко1, П. М. В'югов1, В. М. Воєводін1, С. Д. Лавриненко1, І. М. Неклюдов1, М. М. Пилипенко1, В. С. Вахрушева2, Т. М. Буряк2, Г. Д. Сухомлин2, В. О. Благова2, К. А. Ліндт3, В. І. Попов3, С. В. Ладохін4, В. Б. Чернявський4
1 Національний науковий центр ХФТІ НАН України, Харків
2 Державне підприємство "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я. Ю. Осади", Дніпропетровськ
3 Державне науково-виробниче підприємство "Цирконій", Дніпродзержинськ
4 Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

 

Виробництво партії трубних заготовок трекс-труб та виготовлення дослідно-промислової партії твельних труб зі сплаву Zr1Nb із вітчизняної сировини

Розділ: Інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: українська
Анотація: Описано процес виготовлення дослідно-промислових партій заготовок трекс- та твельних труб для реакторів типу ВВЕР із зливків сплаву Zr1Nb, виплавлених з вітчизняної сировини на основі потрійної шихти – сплаву кальцієтермічного цирконію з 1 % ніобію (КТЦ-110), йодидного цирконію та відходів виробництва труб з того ж самого матеріалу – методами дугової та електронно-променевої плавок з електромагнітним перемішуванням. Проведено дослідження якості партії трекструб, виготовлених із сплаву Zr1Nb способом холодної деформації в промислових умовах. Розроблені схеми та температурно-деформаційні режими пресування, уточнено хімічний склад захисних покрить для зливків при високотемпературній деформації.
Ключові слова: сплав Zr1Nb, труба, холодна та гаряча деформація, механічні властивості, структура, якість.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Ажажа В. М., Болков А. Ф., Борц Б. В. и др. Вакуумно-дуговой способ получения трубной заготовки из сплава Zr1%Nb. // Труды XVI Международной конференции по физике радиационных явлений и радиационному материаловедению. –Алушта (АРК), 6–11 сентября 2004. – С. 200–201.
2. Ажажа В. М., Болков А. Ф., Борц Б. В. Вакуумно-дуговой способ получения трубной заготовки из сплава Zr1%Nb. // ВАНТ, 2005. – № 5 (88). –Сер.: ФРП РМ. – С. 110–114.
3. Ажажа В. М., Болков А. Ф., Борц Б. В. и др. Циркониевый сплав для атомной энергетики Украины. // Международная конференция "Современное материаловедение: достижения и проблемы" (тезисы докладов). – Киев, 26–30 сентября 2005 г. – С. 387–388.
4. Ажажа В. М., Борц Б. В., Бутенко І. М. та ін. Звіт "Виробництво промислової партії зливків сплаву Zr1Nb з вітчизняної сировини для виготовлення твельних труб, стрічки та інших виробів для реакторів ВВЕР-1000". – Харків: Держреєстраційний №0104U004885, 2004. – С. 148.
5. Шиков А. К., Никулин А. Д., Никулина А. В. и др. Современное состояние и перспективы развития производства циркония и его сплавов и изделий из них. // Физика и химия обработки материалов. – 2001. – № 6. – С. 5–14.
6. Безумов В. Н., Дунаев А. И., Титов Г. Н. Исследование и разработка электролитической технологии получения циркония с низким (<0,01 %) содержанием гафния. // ВАНТ,1999. – № 2 (77). – С. 14–19.
7. Красноруцкий В. С., Лавриненко С. Д., Грицина В. М. та ін. Звіт "Дослідження властивостей матеріалів і комплектуючих ТВЗ зі сплаву Zr1Nb українського виробництва на основі кальцієтермічного цирконію". – Харків: Держреєстраційний №01004U0006582, 2005. – С. 71.
8. Займовский А. С., Никулина А. В., Решетников Н. Г. Циркониевые сплавы в ядерной энергетике. // Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1994 г. – 256 с.
9. Дуглас Д. Металловедение циркония. / Под ред. А. С. Займовского. – М.: Атомиздат, 1975. – С. 360.
10. Розробка технології та виготовлення дослідної партії труб із цирконієвого сплаву Zr1Nb для комплектуючих ТВЗ. Звіт про НДР (закл.) /ДТІ-58-99. // Дніпропетровськ: Держреєстраційний № 0199U001529.
11. Разработка технологии и изготовление опытнопромышленной партии труб из сплава КТЦ-110 для ТВЭЛ (отчет о НИР закл.) / ГТИ-91-96. // Дніпропетровськ: ГР № 01979002254, 1997. – 96 с.
12. Шевакин Ю. Ф. Калибровка и усилие при холодной прокатке труб. – М.: Металлургиздат, 1963. – 270 с.
13. Семёнов О. А., Фролов В. Ф., Скоробогатская Л. Н. и др. О совершенствовании калибровок прокатного инструмента станов холодной прокатки труб. / Обзорная инф-ция: сер. "Трубное производство". – М.: Черметинформация,1981. – Вып. 2. – 36 с.
14. Доль В. Калибровка инструмента нового типа фирмы Маннесманн-Мэер. / Матер. Симпозиума по холодной пильгерной прокатке. – Мюнхенгладбах, 1969. – С. 22–34.
15. Правдин Ю. М., Вахрушева В. С., Вольфович Г. В. и др. Оптимизация технологических процессов холодной прокатки труб из сплавов циркония с помощью математического моделирования. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2002. – № 8–9. – С. 347–350.